DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=39287&MevzuatTur=9&MevzuatTertip=5

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 73) (DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ)