…
06 Temmuz 2021, Salı Ankara

Proje Ekiplerimiz, Eğitimlerle Daha da Güçlendi


PROJE EKİPLERİMİZ, EĞİTİMLERLE DAHA DA GÜÇLENDİ

Bakanlığımız tarafından yürütülen Avrupa Birliği(AB) finansmanlı projelerin daha verimli bir şekilde yönetilip ve uygulanması amacıyla, “Tamamlayıcı Sosyal Uyum Yardımı (T-SUY)” Projesi kapsamında “AB Doğrudan Hibe Proje Yönetimi Eğitim” ve “Müzakere Yeteneği” konusunda iki eğitim verildi.

T-SUY Projesi’nin “‘Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türk Kızılay Personeli Kapasite Geliştirme Eğitimleri’’ faaliyeti kapsamında düzenlenen eğitimlere T-SUY Projesi Yönetim Ofisi çalışanlarının yanı sıra Bakanlığımız ve Türk Kızılay’ında, yönetici ve personel düzeyinde görev yapan yaklaşık 60 kişi katıldı. Çevrimiçi olarak düzenlenen eğitimler, her biri 2’şer gün olmak üzere dört gün boyunca devam etti.

“AB Doğrudan Hibe Proje Yönetimi Eğitimi”nin konularını, “AB Mali Yardım Mekanizmaları”, “Proje Çeşitleri (Makro-Mikro)”, “Proje Yönetiminde Bütünsel Yaklaşım” ve “Proje Yönetim Sürecinin Planlanması ve Yönetilmesi”, “AB Mali Yardımlarında Sözleşme Çeşitleri”, “İhale Çeşitleri ve İhale Yönetimi”, “Proje Uygulama Süresindeki Değişikliklerin Yönetimi, İdari Emir ve Zeyilname”, “Mantıksal Çerçeve Matrisi” ve “Risk Analizleri” oluşturdu. Eğitim, başvuru döneminden uygulama ve sonuçlandırma dönemine kadar çeşitli AB projelerine ilişkin somut örnekler ile desteklenirken, katılımcılar da görüşlerini yansıttıkları eğitim anketlerine katılarak ve profesyonel deneyimlerini meslektaşlarıyla paylaşarak eğitimin interaktif bir ortamda gerçekleşmesine katkıda bulundular.

“Müzakere Yeteneği” konulu eğitimde ise “Müzakerenin tanımı ve temel müzakere kavramları”, “Müzakere sürecinde hazırlık ve planlama”, “Müzakere ilke ve boyutlarının anlaşılması”, “Müzakere ortamlarında stratejik yaklaşım ve uygulama becerileri”, “Müzakere yönetim adımları” ve “Müzakere ortamları için teorik model oluşturulması” konuları sadece teorik olarak değil, çağımıza damgasını vurmuş uluslararası diplomasi örnekleriyle pekiştirilerek verildi. Katılımcılar, çevrimiçi odalarda biraraya gelerek, farklı müzakere tekniklerinin etkilerini deneyimleme fırsatı da buldu.

FRIT Projeleri Koordinatörü Münir Tireli, eğitimlerde yaptığı konuşmada, Bakanlık personelinin, Türk Kızılay’ın ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının, AB projelerinin yönetimi ve uygulanması konusundaki çalışmalarıyla başından bu yana taktir topladığını; bununla birlikte sürekli evrilen bir süreç olan “AB Doğrudan Hibe Proje Yönetimi” ve “AB Müzakere Yetenekleri” konularındaki son eğitimler sayesinde insan kaynakları gücünün daha da artacağına inandığını vurguladı.