…
…
18 Haziran 2021, Cuma Ankara

T-Suy Projesi “İzleme Ve Değerlendirme” Eğitimi Başladı


T-Suy Projesi “İzleme Ve Değerlendirme” Eğitimi Başladı

Bakanlığımızın, Türk Kızılay ile birlikte uyguladığı, Avrupa Birliği finansmanlı “Tamamlayıcı Sosyal Uyum Yardımı Projesi (T-SUY)” kapsamında düzenlenen “İzleme ve Değerlendirme Eğitimi” 17 Haziran 2021’de geniş bir katılım ve ilgiyle başladı.

T-SUY Projesi’nin “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kızılay’ın İzleme ve Değerlendirmeye Yönelik Kurumsal Kapasitelerinin, Özel Hedefli Eğitim Programları ile Güçlendirilmesi” faaliyeti kapsamında düzenlenen 2 günlük eğitime, Projemizin Yönetim Ofisi çalışanlarının yanı sıra Bakanlığımızın ve Türk Kızılay’ın ilgili birimlerinden yaklaşık 80 çalışan katıldı.

İlk günün eğitim konularını, “İzleme ve Değerlendirme Terimleri ve Amacı”, “İzleme ve Değerlendirme Kavramları Arasındaki Farklar”, İzleme ve Değerlendirme Yöntemleri”, “Göstergelerin Oluşturulup, Geliştirilmesi” ve “İzleme ve Değerlendirmede Yeni Yaklaşım ve Yöntemler” oluşturdu.

Eğitimin açılış konuşmasında, “İzleme ve Değerlendirme” sisteminin sadece çeşitli seviyelerdeki karar mercilerine projelerin mevcut durumunu göstermekle kalmadığı; mevcut projelerin daha verimli ve etkin işlemesi için bir yönetim oluştururken, geri bildirimleriyle gelecekteki projelere de ışık tuttuğu vurgulandı.

Eğitim, pandemi koşulları nedeniyle çevrimiçi düzenlenmesine karşın katılımcıların webinarın sohbet kutusu üzerinden yönelttikleri sorular ve görüşler sayesinde etkileşim içinde gerçekleşti. Eğitimin başında ve sonunda yapılan mini testlerle, katılımcıların eğitimden oldukça yararlandığı sonucu ortaya çıkarken, eğitim memnuniyet anketiyle sona erdi.

Eğitimin ikinci gününde ise  “İzleme ve Değerlendirme ile Proje Döngüsü Yönetimi Arasındaki İlişki”, “Proje Uygulama ve Yönetim Süreçleri ile İzleme ve Değerlendirme Arasındaki İlişki” ve “Projeye Özgü İzleme ve Değerlendirme Sistemi ve Altyapısı” konularında kapsamlı bilgiler verilecek.