…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
19 Şubat 2024, Pazartesi Ankara- Türkiye

Atama Teklifi Yapılan Şehit Yakını, Gazi Ve Gazi Yakınlarımıza Oryantasyon Eğitimleri Yapıldı


3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında kamu kurumlarına atama teklifi yapılan şehit yakını,  gazi  ve  gazi  yakınlarının  mesleğe,  memuriyete, görev yapacakları iş alanlarına ve  içinde  bulunacakları  sosyal  çevreye  uyum sağlamalarına  yardımcı  olmak  üzere  “Kamu Kurumlarına Atama Teklifi Yapılan Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının İstihdam Öncesi Oryantasyon Programı” yapıldı.

Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda rehberlik ve destek niteliğinde düzenlenen programın pilot uygulaması sırasıyla Konya, Hakkari, Bursa, Diyarbakır ve Kırıkkale illerinde yapılarak; toplam 64 ilimizde, 402 katılımcı ve eğitmen kadromuzla sağlandı.

Oryantasyon Programımız İl Müdürlerimizin nezdinde; katılımcıların kişisel yeteneklerini keşfetmelerine, kariyer hedefleri belirlemelerine ve iş yaşamına uyum sağlamalarına yardımcı olacak nitelikte tasarlandı. Programlarda Şehitlik ve Gazilik Olguları, Şehitlik ve Gaziliğin Önemi ve Değeri, Şehitlik ve Gazilik Olgularının Memuriyetle İlişkisi, Şehitlik ve Gazilik Kavramlarının Manevi Değerlerinin Yanında Yüklediği Ödev ve Sorumluluklar, Vatanseverliğin Geniş Manada Anlamı, Tanımı ve Değerlendirilmesi, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarına Tanınan Hak ve İmkânlar ile Genel Müdürlüğümüzün Görev ve Yetkileri konularında detaylı bilgiler verildi. Bu sayede, aziz şehitlerimizin emanetleri, kahraman gazilerimiz ve yakınlarının iş yaşamına uyum sağlamaları ve başarılı olmaları için gerekli desteği alacaklarına inanıyoruz.

Kahramanlarımız ve yakınlarına sağladığımız destekleri artırarak sürdürmeye ve onların yanında olduğumuzu hissettirecek her adımı atmaya devam edeceğiz.