10 Mayıs 2024, Cuma

Bakanlığımız 8.000 Sözleşmeli Personel Alımı Atama İşlemlerine İlişkin Duyuru


Bilindiği üzere Bakanlığımız 8.000 sözleşmeli personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları 07 Nisan 2024 tarihinde açıklanmıştır. Bu kapsamda Bakanlığımız web sayfasında yayımlanan duyuru ile asil adayların teslim etmesi gereken evraklar ve sürece ilişkin açıklamalar belirtilmiştir.

Yerleşen adayların evrak teslim süresi 30.04.2024 tarihi itibariyle sona ermiş olup atama evraklarının incelenmesi ve arşiv araştırması işlemlerinin tamamlaması akabinde tebligat süreci başlatılacaktır. Tebligat, adayın başvuru evrakında beyan ettiği adresine gönderilecektir.  Bu sebeple adayların beyan etmiş oldukları adreslerin güncelliği hususuna dikkat etmeleri gerekmektedir.

Tebligatı alan adayın atandığı yerin ikamet ettiği il sınırları içinde olması hâlinde en geç tebliği takip eden ilk iş günü, başka ilde olması halinde en geç tebliğ tarihinden itibaren on beş günü izleyen ilk iş günü içerisinde göreve başlamak üzere atandığı birime başvurması gerekmektedir.

Bilgi için : (0312) 705 40 00