17 Mayıs 2024, Cuma

Kömür ve Linyit Madenlerinin Yer Altı İşlerinde Meydana Gelen İş Kazası Sonucunda Hayatını Kaybeden Sigortalıların Yakınlarının Kamuda İstihdamına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kapsamında Bakanlığımız Sürekli İşçi Kadrolarına Yerleşen Adaylardan İstenilen Belgelere İlişkin Duyuru


Kömür ve Linyit Madenlerinin Yer Altı İşlerinde Meydana Gelen İş Kazası Sonucunda Hayatını Kaybeden Sigortalıların Yakınlarının Kamuda İstihdamına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Kapsamında Bakanlığımız sürekli işçi kadrolarına yerleşen adayların aşağıda belirtilen belgeleri 31.05.2024 (mesai bitimi) tarihine kadar eksiksiz olarak şahsen ya da posta/kargo yolu ile BAKANLIĞIMIZ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ulaştırmaları gerekmektedir.

 

GEREKLİ BELGELER

1-Atama Başvuru ve Beyan Formu (eksiksiz doldurulup imzalanacaktır.İndirmek İçin Tıklayınız.

2-Kimlik fotokopisi,

3-Öğrenim Belgesi (E-Devlet sisteminden alınabilir),

a) Öğrenim belgesini E-Devlet sisteminden alamayan adaylardan; elden teslim edecekler için belgenin aslının yanında bulunması, posta/kargo ile gönderecekler için noter tasdikli sureti,

b) Yurt dışındaki bir okuldan mezun olan adaylar için; öğrenim belgesi, belgenin Türkçe tercümesi ve denklik belgesi (elden teslim edecekler için belgenin aslının yanında bulunması, posta/kargo ile gönderecekler için noter tasdikli sureti),

4-Askerlik görevini tamamlamış adaylar için Terhis Belgesi, diğer erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınabilir),

5-Resmi kuruma ibraz edilmek üzere alınmış Adli Sicil Belgesi (E-Devlet sisteminden alınabilir),

a)Mesleğe İlişkin Belgeler (meslek lisesi diploması, özel güvenlik kimlik kartı, sertifika vb.) (elden teslim edecekler için belgenin aslının yanında bulunması, posta/kargo ile gönderecekler için noter tasdikli sureti).

6-Çalışma Geçmişine İlişkin Belgeler:

a) Sosyal Güvenlik Kurumundan veya 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi kapsamında malullük, yaşlılık veya emeklilik aylığı almadığına ilişkin belge,

b) E-Devlet’ten “Barkodlu Belge Oluştur” butonuna tıklanarak alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi,

c) Kamu Kurum ve Kuruluşları bünyesinde görev yapan/yapmış olan adayların ilgili Kurum tarafından düzenlenen unvan, statü ve ayrılanlar için ayrılış nedenini gösterir Onaylı Hizmet Belgesi (işçi, memur, sözleşmeli (657 DMK 4/B, 399 KHK vb.), ek ders ücretli, proje personeli...),

7-Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi İndirmek İçin Tıklayınız.

8-3 adet vesikalık fotoğraf,

 

AÇIKLAMALAR

1-Belgelerini teslim eden adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında arşiv araştırması/güvenlik soruşturması yaptırılacak olup belirtilen işlemlerin tamamlanması sonrasında atamaları yapılarak göreve başlatılacaktır.

2-Belgeler yarım kapak karton dosyaya yukarıdaki sıra ile takılarak (1 no.lu belge en üstte olmak üzere) teslim edilecektir.

3-Belirlenen süre içerisinde belge teslim etmek suretiyle atanma talebinde bulunmayan aday atanma hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.

4-İlgili mevzuatta belirlenen atama şartlarını taşımadığı tespit edilen adayın atama işlemi yapılmayacak olup gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

 

İLGİLİLERE DUYURULUR

 

Belge Teslim Adresi:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Personel Genel Müdürlüğü

Söğütözü Mah. 2177. Sk. No:10/A Kat:5 06510 Çankaya/ANKARA

 

İrtibat No: 0 312 705 54 14 – 52 81- 54 17