Projeler
UMUTLU YARINLAR

Kırklareli Valiliği bünyesinde uygulanan koordinasyon ve sekretaryası Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzce  yürütülen bir sosyal sorumluluk projesidir.

Proje ile öncelikle çocuklar olmak üzere dejavantajlı ailelerden başlayarak, fırsat eeşitliği çerçevesinde çocukların çok yönlü gelişimini sağlamak, onların bedenen, ruhen ve  sosyal  yönden sağlıklı bir birey olarak topluma kazandırılması hedeflenmektedir. 

Projeye bütün il müdürlüklerinin, STK'ların ve odaların katılımı sağlanmıştır. Ayrıca Bakanlığımız tarafından yürütülen projelerle Umutlu yarınlar projesinin entegrasyonu sağlanarak yürütülmektedir.

Proje ile:

Hane ziyaretleri, aile danışmanlığı, sosyal hizmet ihtiyaçlarının yerinde tespiti ve çözümü, 

Sağlık taramaları, hijyen eğitimleri ve temizlik malzemesi desteği,

Değerler eğitimi, kurs ve seminerler, aile buluşmaları,

SODAM'lar aracılığı ile kreş ve meslek edinme desteği,

Üniversite tarafından sosyal uyum çalışması, gönüllü öğrenciler arasında rol model çalışması yapılması. Planlanan okullarda gönüllü ve belirli ön eğitimler verilmiş üniversite öğrencileri ile etkinlikler yapılması

Sportif faaliyetler düzenlenmesi, sportif imkanlara ulaşımın kolaylaştırılması,

Vatandaş bilincinin artırılması, Trafik ve yaya eğitimlerinin verilmesi,

Okullardaki Rehberlik Servisi hizmetlerinin güçlendirilmesi ve materyal desteğinin sağlanması sağlanmıştır.

Projemiz devam etmektedir.