Fatih Demirdöğen
İl Müdür Yardımcımız Fatih Demirdöğen;

Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü iş ve işlemleri,
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bünyesinde yürütülen Aile ve Sosyal Destek
Projesi (ASDEP) iş ve işlemleri
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) iş ve işlemleri,
İl Müdürlüğümüz ile Sivil Toplum kuruluşları arasında yürütülen iş ve işlemler,
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) iş ve işelmleri,
İl Müdürlüğümüze bağlı hizmet veren Sosyal Hizmet Merkezlerinin rutin denetimleri,

iş ve işlemlerini yürütmektedir.