24 Aralık 2019, Salı Adana, Türkiye

Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınav Sonucu Duyurusu


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatı İl Müdürlükleri ve sosyal hizmet kuruluşlarında çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere, belirsiz süreli sürekli işçi alımına ilişkin başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 25/11/2019 – 29/11/2019 tarihleri arasında elektronik ortamda alınmıştır.

Bakanlığımızca yapılan KPSS ve Kura çekiminde sıralamaya giren müracaatçılar, başvurdukları meslek kolu için aranan şartlar için gerekli olan evraklarını 12.12.2019-16.12.2019 tarihleri arasında İl Müdürlüğümüze teslim etmişlerdir. Evrak Komisyonunca incelenen ve kesinleşen listede bilgileri yer alan asıl adaylar 17.12.2019-20.12.2019 tarihleri arasında Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda sözlü sınava tabi tutulmuşlardır.

Buna binaen sözlü sınav sonucuna göre, sürekli işçi kadrosuna atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar ekli listede belirtilmiştir. Sözlü sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen adaylar 3 iş günü içerisinde itirazlarını dilekçe ile İl Müdürlüğümüze yapabileceklerdir. (T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla, posta veya e-posta yoluyla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.)

 Liste için TIKLAYINIZ

 

İlgililere ilanen duyurulur. Bu ilan tebligat yerine geçer.

 

Adres: Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

 Toros Mah. Şehitler Bulvarı 79028 Sok. No: 3 Çukurova/ADANA