27 Aralık 2019, Cuma Adana, Türkiye

4/D Sürekli İşçi Alımı Kesin Liste Duyurusu


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatı İl Müdürlükleri ve sosyal hizmet kuruluşlarında çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere belirsiz süreli işçi alımına ilişkin Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 25/11/2019 – 29/11/2019 tarihleri arasında elektronik ortamda alınmıştır.

Bakanlığımızca yapılan KPSS ve Kura çekiminde sıralamaya giren müracaatçılar, başvurdukları meslek kolu için aranan şartlar için gerekli olan evraklarını 12.12.2019-16.12.2019 tarihleri arasında İl Müdürlüğümüze teslim etmişler, Evrak Komisyonunca incelenen ve kesinleşen listede bilgileri yer alan asil adaylar 17.12.2019-20.12.2019 tarihleri arasında İl Müdürlüğümüze bağlı Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda sözlü sınava tabi tutulmuşlardır.

Sözlü sınav sonucuna göre sürekli işçi kadrosuna atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylara ilişkin liste ve sözlü sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyenlerin 3 iş günü içerisinde itirazda bulunabileceklerine ilişkin duyuru 24.12.2019 tarihinde İl Müdürlüğümüz internet sitesinde yayımlanmıştır.

Sözlü sınav sonuçlarına yapılan itirazlar sözlü sınav kurulunca incelenmiş ve Kesin Liste oluşturulmuştur. Kesin listede ASİL olarak yer alan adayların aşağıda istenilen evraklarını 31.12.2019 tarihi mesai bitimine kadar İl Müdürlüğümüze şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Not: Asil listede yer alan adaylardan herhangi bir nedenle göreve başlamayan veya başladıktan sonra görevden ayrılanların olması durumunda, yedek listede yer alan adaylardan sırasıyla evrak istenilecektir.

 

 

1-) Liste İçin Tıklayınız

2-) Atamaya Esas İstenilen Belgeler İçin Tıklayınız

3-) İşçi Atama Başvuru, Taahhüt ve Bilgi Formu için Tıklayınız

 

İlgililere İlanen Duyurulur.

 

ADRES:          Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

                             Toros Mah. Şehitler Bulvarı 79028 Sok. No: 3 Çukurova/ADANA