19 Şubat 2019, Salı Ankara, Türkiye

İl Müdürlükleri Sunumlarında Kullanılan Şehit-Gazi Sayılarına İlişkin Duyuru


İl Müdürlüklerince yapılan sunumlarda “ŞehitGazi Bilgi Sistemi”ne kayıtlı şehit ve hayatta olan gazi sayıları ile istihdam ve ücretsiz seyahat kartı sayıları için “Raporlamalar” menüsü altında “İstatistiksel Raporlamalar” (https://sgbs.aile.gov.tr/app/reportsisttk.aspx) kullanılmalıdır. 

Ayrıca İl Müdürlüğünde istihdam işlemleri yapılmamış olmakla birlikte hak sahibi veya yakınları için İl Müdürlüğünüzce işlem yapılmış (hane ziyareti, ücretsiz seyahat kartı işlemleri vb.) kişilerin sayısının ayrı bir sütunda belirtilmesi, Genel Müdürlüğümüzce sunulan sayılarla çelişmemesi açısından önem arz etmektedir.  Bu kapsamda hazırlanacak bilgi notlarında ekte yer alan tablo formatının kullanılması hususunda gereğini önemle rica ederiz.


Duyuru'nun Dokümanları