14 Mayıs 2022, Cumartesi Ankara, Türkiye

Diğer Mevzuattaki Kriterleri Taşıyan Şehit Aileleri ve Gazilerin EPDK Kararı


Diğer Mevzuattaki Kriterleri Taşıyan Şehit Aileleri ve Gazilerin EPDK Kararı

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220514-3.htm

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 44- Dağıtım şirketince;

3) Diğer mevzuattaki kriterleri taşıyan şehit aileleri ve muharip/malul gazi tüketicilerin, bir aboneliğine ait faturanın en az üç dönem ödenmemesi ve dağıtım şirketi tarafından (b) bendinde belirtilen yöntemle gerekli bildirimlerin yapılması kaydıyla gaz arzı durdurulabilir. Borcun ödenmesine ilişkin taksitlendirme talep edilmesi halinde dağıtım şirketi tarafından 4 (dört) eşit taksit yapılır.