…
…
…
…
…
…
25 Kasım 2023, Cumartesi Samsun, Türkiye

İl Müdürümüz Tekin Balcı’dan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Açıklaması


Şiddetin en yaygın biçimlerinden biri olan kadına yönelik şiddet, kadınların haklarının ve temel özgürlüklerinin ihlalini oluşturmaktadır. Kadına yönelik şiddet, ulusal ve uluslararası tüm gelişmelere rağmen, coğrafi sınır, ekonomik gelişmişlik ve öğretim düzeyine bakılmaksızın tüm dünyada ve kültürlerde yaygın olarak görülen bir sorundur.

Çok boyutlu bir sorun alanı olan kadına yönelik şiddet, yalnızca kadınları olumsuz etkilemekle kalmamakta, bir bütün olarak toplumu da olumsuz etkilemektedir. Kadına yönelik şiddeti doğuran etkenler toplumsal cinsiyet eşitsizliği temelinde çoklu ve karmaşık bir yapı sergilemektedir. Bu nedenle şiddetin ortadan kaldırılması, çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımı ve toplumun tüm kesimlerinin ortak ve kararlı mücadelesini gerektirir. Dolayısıyla, disiplinler arası bir yaklaşımla çalışmaların yürütülmesi ve ilgili tüm tarafların önleme, koruma, cezalandırma ve politika boyutuyla sürecin içinde yer alması büyük önem arz etmektedir.

Ülkemizde kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, kadının insan haklarının korunması ve güçlendirilmesi ile kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda önemli yasal düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Ancak, kadına yönelik şiddetle mücadelede yasal düzenlemeler kadar bu düzenlemelerin etkin şekilde uygulanması, şiddet mağdurunun yanı sıra şiddet uygulayana yönelik koruma, tedavi, rehabilitasyon hizmetlerinin sunulması ile konu hakkında toplumsal farkındalığın ve duyarlılığın artırılması da büyük önem taşımaktadır.

Bu çerçevede, Bakanlığımız tarafından kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğu inancıyla yürütülen çalışmalar geniş bir yelpazede, kararlılıkla ve kapsamlı işbirliğiyle sürdürülmektedir.

7/24 HİZMET VERİYORUZ

İlimizde de kadına yönelik şiddeti önleme çalışmalarımız kararlılıkla sürmektedir. Müdürlüğümüze bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezimiz (ŞÖNİM) 7 gün 24 saat hizmet anlayışı ile vatandaşımıza hizmet vermektedir. Merkezimizde, şiddet mağdurlarına psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal (iş-meslek danışmanlığı) alanda rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmekte, aynı zamanda farkındalık yaratmaya yönelik eğitim çalışmaları sürdürülmektedir. Diğer illerden farklı olarak Samsun ŞÖNİM’de yapılandırılmış adli görüşme odasında adli işlemler yürütülmekte ve ifade sırasında meslek elemanı da şiddet mağduruna refakat etmekte, danışmanlık sunmaktadır.

200 BİNDEN FAZLA KİŞİYE EĞİTİM VERİLDİ

Farkındalık yaratmak ve kurumlar arası işbirliği, çalışmalarımız arasında önemli bir yer tutmaktadır. Müdürlüğümüz açıldığı tarihten itibaren aile içi şiddetle mücadelede ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde koruyucu ve önleyici çalışmalar planlamakta ve yürütmektedir. Müdürlüğümüzce yapılan farkındalık eğitimlerinde odak noktamız daha çok erkeklerdir. İlimizde yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde şimdiye kadar toplamda 209.730 kişiye eğitim ve farkındalık çalışmaları ile ulaşmıştır.

25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü”nün dünyada ve ülkemizde kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadın haklarının korunması ve geliştirilmesi, toplumsal yaşamda kadının güçlendirilmesi, eşit hak, fırsat ve imkanlardan yararlanmasına katkı sağlayacak önlemlere ışık tutmasını temenni ediyorum. Kadına yönelik şiddetin suç olduğunu, insan hakkı ihlali olduğunu ve toplum olarak kadına karşı şiddete göz yummamamız gerektiğini, şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket etmemiz gerektiğini bir kere daha vurgulamak isterim.