…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
22 Eylül 2023, Cuma KIRKLARELİ

İlimizde "Türkiye Yüzyılında Mutlu Aile, Güçlü Toplum" temalı Aile Çalıştayı düzenlenmiştir.


İlimizde "Türkiye Yüzyılında Mutlu Aile, Güçlü Toplum" temalı Aile Çalıştayı düzenlenmiştir.

Kırklareli Valiliği himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü  tarafından Halk Eğitim Merkezi Salonunda 22/9/2023 tarihinde “Türkiye Yüzyılında Mutlu Aile Güçlü Toplum” temalı “Aile Çalıştayı” gerçekleştirildi. Saat.10.00 da Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan çalıştaya Kırklareli Valisi Birol EKİCİ, Vali Yardımcısı Elif Canan TUNCER, Belediye Başkan Yardımcısı Elmas BÜYÜKDERE, Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Nurettin AKA, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk UYSAL, İl Sağlık Müdürü Çiğdem CERİT, İl Kültür Müdürü Veli ŞEN, İl Afat Müdürü Salih ERDEN, Akedemisyenler, Cumhuriyet Savcısı, Aile Mahkemesi Hakimi, Kırklareli Barosu Avukatları, Kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti.

Kırlareli Valisi Sayın Birol EKİCİ yaptığı açılış konuşmasınada;  “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, gücünü milletten alan devlet anlayışıyla birey, aile ve topluma yönelik sosyal politika ve hizmetler alanında çalışmalarına devam ediyor. İlimiz sosyal sorunların ve asayiş olaylarının en az olduğu illerden birisidir, Buna rağmen ilimizdeki sorun alanlarının tespiti ve çözümü ile ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılması yönünde Bakanlığın çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla ilimizde “Aile Çalıştayı” gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı Himayesinde Ekim ayında Ankara da gerçekleştirilecek 8. Aile Şurası için hazırlık çalışması niteliğinde olacak bugün ki çalışmamız ilimizin Aile durumunu ortaya koyması açısından değerli buluyorum. Çalıştayın hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik ediyor, katılımlarınız için ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Faruk UYSAL yaptığı açılış konuşmasında; “Ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahının artırılması yönünde ilimizde 4 adet sosyal hizmet merkezinde bakanlığımızın hazırladığı Aile Eğitim Programı, Aile Danışmanlık Hizmeti, Evlilik Öncesi Eğitim Programı, Afet Ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmetleri ile Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) hayata geçirilmiştir.

Aile Eğitim Programımız ile aile üyelerinin Çağın gerektirdiği temel Aile Yaşam becerilerine yönelik bilgi beceri ve tutumları edinebilmeleri için ülke genelinde uygulanmak üzere hazırlanmış bir yetişkin eğitim programıdır bu kapsamda ilimizde 10.000 kişiye ulaşılmıştır

Evlilik Öncesi Eğitim Programı ile evlilik çağına gelmiş veya aile kurmak için bir araya gelen çiftlerin evlilik hayatına hazırlanmaları ve evliliğe iyi bir başlangıç yapabilmeleri amaçlanmaktadır

Aile Danışmanlığı Programı ile ailelerin sorun çözme kapasitelerinin artırılması aile içi ilişki ve iletişim sorunlarının azaltılması Zorlu yaşam olayları ile baş etme becerilerini geliştirilmesi sosyal çevre ile ilişkilerinin güçlendirilmesi ebeveynlik becerileri ve kardeş ilişkilerinin düzenlenmesine yönelik sunulan koruyucu önleyici geliştirici ve rehberlik edici Danışmanlık hizmetidir ve tüm sosyal hizmet merkezlerinde ücretsiz olarak sunulmaktadır

Afet Ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmeti ile afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmetleri sunulmaktadır. 6 Şubat depremleri sonrasında tüm uzman arkadaşlarımız görev almış deprem bölgesinde psikososyal destek hizmetlerini yerine getirmişlerdir

Aile Sosyal Destek Programı ile Sosyal hizmet merkezlerinde görev yapan Aile Sosyal destek personeli arkadaşlarımız Hane ziyaretleri gerçekleştirerek aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını ve riskleri tespit ederek kamu hizmetlerine ilişkin yönlendirme ve rehberlik hizmetleri sunulmaktadır, bu kapsamda 26568 hane ziyareti gerçekleştirilmiştir 34764 kişi ile görüşülmüştür. Yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunmuş ve çalıştay hakkında;

Bugün burada değerli katılımcılar tarafından aileyi ilgilendiren 6 başlık çerçevesinde Beyin fırtınası Tekniği kullanılarak sorunlar ve çözüm önerileri çalışılacaktır sonuçlar derlenerek il raporu olarak bakanlığa gönderilecektir

Aile eşitlik ve adalet masasında ailenin güçlendirilmesine ilişkin mevzuat uygulamalar ve bu konuda geliştirilmesi gereken alanlar tartışılacaktır

Aile Sosyal kalkınma ve refah masasında ailelerin ekonomik ve sosyal yönden desteklemeleri amacıyla ailelere yönelik alınabilecek ek tedbirler tartılacaktır

Aile hayat boyu gelişim ve öğrenme masasında ailenin hayat boyu gelişimi ve öğrenme süreçlerini destekleyerek Aile Yaşam döngüsünde aileye işlevsellik kazandırılacak ve ailenin ilişkilerini sağlam temeller üzerine korumalarını sağlayacak unsurlar tartışılacaktır

Aile çevre ve iklim masasında aile dostu mekanlar oluşturularak ailelerin uygun yerlerde barınmalarına ve sosyalleşmelerine destek sağlayacak afet ve acil durumlar için ailelerin bilinç ve farkındalık düzeylerini artıracak ve ailelerin iklim değişikliği konusunda tedbirli olmalarını sağlayacak hususlar tartılacaktır

Aile teknoloji ve dijitalleşme masasında ailenin korunması ve güçlendirilmesinde teknolojinin bilinçli kullanımı teknolojik gelişme sürecinin aile lehine kullanımının sağlanmasına yönelik araçların oluşturulması aile bireylerinin bilinçli Medya kullanımına ilişkin kapasitesinin artırılması ve aile dostu yapımların teşvik edilmesi tartışılacaktır

6. Ve son masada aile odaklı sosyal hizmet uygulamalarında yaşanan sorunlar ve öneriler tartışılacaktır.

Çalıştay sonunda yapılan tespitler katılımcılar ile paylaşılmış, aile fotoğrafı çekilerek son bulmuştur.