…
07 Eylül 2021, Salı Karabük,TÜRKİYE

İl Müdürümüz Abdurrahman BİLGİÇ, gerçekleştirdiği ziyaretleri esnasında rastladığı bir grup çocuğa, Bakanlığımızın başlatmış olduğu “Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar” projesinden bahsetti.


Bilişim teknolojilerindeki gelişim ve değişimin, etkisini her alanda göstermesiyle ihtiyaç duyulan her türlü veriye hızlı bir şekilde erişim imkanı sağlayan ve günlük yaşamın vazgeçilemeyecek bir unsuru haline gelen bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması, çocuklarımız için fırsatlar kadar tehditleri de beraberinde getirmektedir. Bu sebeple çocuklarımızın, dijital ve sosyal medya ortamlarındaki kontrolsüz ve kötü amaçlı yaklaşımlardan korunması, alternatif bir fiziksel, sosyal ve kültürel yaşam alanlarının yaygınlaştırılması, çocukların bedensel aktivitelere yönlendirilmesi, ruhsal ve sosyal gelişimlerine destek verilmesi adına Bakanlığımızca başlatılan “Ekranla Değil Akranla Büyüsün Çocuklar” projesi ile çocuklarımızın teknolojiyi doğru, etkili ve bilinçli şekilde kullanmayı öğrenmeleri, serbest zamanlarını akranları ile birlikte verimli değerlendirmeleri, iletişim yeteneklerinin ve yaşam becerilerinin geliştirilmesine katkı yapılması hedeflenmektedir.

Bu bağlamda İl Müdürümüz Abdurrahman BİLGİÇ, rastladığı esnada cep telefonu ile zaman geçiren çocuklarımıza, proje detaylarından bahsederek her biriyle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.