03 Kasım 2022, Perşembe

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uzman Yardımcısı Alım İlanı


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 9.dereceden 40 adet kadroya atama yapılmak üzere, aşağıda belirtilen öğrenim dallarından mezun adaylar arasından sözlü sınavla Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alınacaktır.

 

S.NO

BÖLÜM ADI

KONTENJAN

KPSS PUAN TÜRÜ

PUAN BARAJI

1

Hukuk

6

KPSS P4

70

2

Sosyal Hizmet

5

KPSS P3

70

3

Psikoloji

4

KPSS P3

70

4

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

3

KPSS P3

70

5

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

3

KPSS P3

70

6

Sosyoloji

3

KPSS P3

70

7

Bilgisayar Mühendisliği

1

KPSS P3

70

8

Kamu Yönetimi

2

KPSS P33

70

9

İktisat

2

KPSS P18

70

10

İşletme

2

KPSS P28

70

11

Maliye

2

KPSS P23

70

12

Uluslararası İlişkiler

2

KPSS P38

70

13

Siyaset Bilimi

1

KPSS P48

70

14

İstatistik

3

KPSS P12

70

15

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mütercim-Tercümanlık

1

KPSS P10

KPSS P120

70

TOPLAM

40

 

 

 

1-SINAVA KATILMA ŞARTLARI

A-Genel Şartlar

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak,

2) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yukarıdaki tabloda belirtilen öğrenim dallarından birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet ile başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.)

3) Giriş (sözlü) sınavının açıldığı yılın Ocak ayının birinci günü (1 Ocak 2022) itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1987 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak)

4) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 2021 ve 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından, yukarıdaki tabloda puan türleri için belirlenen baraj puanını almış olmak

5) YDS’den asgari (C) düzeyinde ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak, (Başvuru bitim tarihi itibariyle son 5 yıl geçerli) (YÖKDİL kabul edilmeyecektir.)

6) Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

B-Özel Şartlar

1) Üniversitelerin Hukuk bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet ile başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.) 

2) Üniversitelerin Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal Çalışmalar, Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet ile başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.)

3) Üniversitelerin Psikoloji bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet ile başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.)

4) Üniversitelerin Psikolojik Danışma ve Rehberlik  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Eğitimde Psikolojik Hizmetleri bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, ( Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet ile başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.)

5) Üniversitelerin Çocuk Gelişimi, Çocuk Sağlığı ve Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi  bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet ile başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.)

6) Üniversitelerin Sosyoloji veya İnsan ve Toplum Bilimleri bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet ile başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.)

7) Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği / Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet ile başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.)

8) Üniversitelerin Kamu Yönetimi bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,(Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet ile başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.)

9) Üniversitelerin İktisat bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,(Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet ile başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.)

10) Üniversitelerin İşletme bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,(Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet ile başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.)

11) Üniversitelerin Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye-Muhasebe bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet ile başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.)

12) Üniversitelerin Uluslararası İlişkiler bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,(Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet ile başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.)

13) Üniversitelerin Siyaset Bilimi bölümünden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,(Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet ile başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.)

14) Üniversitelerin İstatistik veya Matematik ve İstatistik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet ile başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.)

15) Üniversitelerin İngilizce Öğretmenliği veya İngilizce Öğretmenliği-ELT İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat, İngiliz Dili ve Kültürü, Mütercim-Tercümanlık bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, (Adayların, yukarıda belirtilen bölümlere denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini e-Devlet ile başvuru aşamasında eklemeleri gerekmektedir.)

2- BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Adaylar başvurularını 07/11/2022-18/11/2022 tarihleri arasında e-Devlet Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b) Birden fazla bölüm mezunu olan adaylar sadece bir bölüm için müracaatta bulunabilecekler.

c) İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa da iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

A-Başvuru İçin Gerekli Belgeler;

a) Fotoğraflı Özgeçmiş,

b) Bir adet vesikalık fotoğraf,(Başvuru sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte olması gerekmektedir.)

c)Yabancı dil belgesi.

d)Yurt dışındaki öğrenim kurumlarından mezun olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği

e) Talep/başvuru formu, (Sözlü sınava katılacak adayın Talep/Başvuru formunun çıktısı ıslak imzalı bir şekilde sözlü sınav günü yanlarında getirmeleri gerekmektedir.)

B- Başvuruların Değerlendirilmesi ve Başvuru Sonuçlarının Duyurulması;

a) Başvuru yapan adayların, KPSS puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda, her bölüm için alınacak personel sayısının 3 (Üç) katı kadar aday sınava katılmaya hak kazanacaktır.

b) Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile aynı KPSS puanına sahip olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

c) Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri Bakanlığın resmi internet sayfasında (aile.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden görüntüleyebilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

3- SINAV VE SINAV KONULARI

A- Sınav:

a) Sınav, sözlü olarak uygulanacaktır.

b) Sözlü sınava katılmayı hak kazandığı halde sınava katılmayan adaylar başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.

c) Sözlü sınav aşamasında sınav kurulu tarafından tutulacak tutanak haricinde sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt alınmayacaktır.

B- Sınav Konuları:

Sözlü sınav, adayların;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, (50 Puan) (Lisans eğitimine ait meslek bilgiler ile Bakanlığın görev alanına ait mevzuat ve uygulama bilgiler)

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 Puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 Puan)

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 Puan)

d) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 Puan)

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 Puan)

Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

4- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, İLANI VE İTİRAZ

A-Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

a) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon başkan ve üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

b) Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınmak suretiyle belirlenecektir. Adayların puanlarının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

c) Giriş sınavında başarılı olmak ve başarı puanları dikkate alınmak kaydıyla, sınav duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmeyecek sayıda yedek adayın isimleri, başarı sıralamasında asil olarak sınavı kazanandan sonraki ilk adaydan başlayacak şekilde sırayla belirlenir.

d) Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak ilanda belirtilen kadro sayısı kadar aday giriş sınavında başarılı kabul edilir. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Sınavda başarılı olanların sayısı, ilan edilen kadro sayısından az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir.

B- Sınav Sonucunun İlanı ve İtiraz:

a) Adayların değerlendirme ve sınav sonuçları Bakanlığın resmi internet sayfası (aile.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

b) Sözlü sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak Sınav Komisyonuna itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar, itiraz süresi sona erdiği günden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Sınav Komisyonunca incelenerek karara bağlanacak ve itiraz sonucu adaya bildirilecektir.

c) İtirazların sonucunda değişiklik olması halinde nihai başarı listesi Bakanlığın resmi internet sayfası (aile.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformundan (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ilan edilecektir.

5- ATAMA

a) Giriş sınavını kazanan adaylar, Bakanlığın resmi internet sayfasında (aile.gov.tr/duyurular) duyuru ile istenecek atamaya esas belgelerle birlikte Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekir.

b) Belgelerini eksiksiz teslim eden adayların atamaları yapılır.

c) Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.

d) Kendilerine bildirilen süre içinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden vazgeçenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa atanma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listeden atama yapılabilecektir.

e)Yedek listede yer alan adayların hakları, sınav sonuç ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

6- DİĞER HUSUSLAR

a) Bölümler itibariyle ilan edilen Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı kadro kontenjanı için öngörülen sayıda sınavı kazanan olmaması halinde veya başvurunun olmaması durumunda, kadro ve ihtiyaç durumuna göre alanlar arasında sayı belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Bakanlığa aittir.

b) Eksik belge ve bilgileri bulunan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

c) Adaylar sınava gelirken yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) bulunduracaklardır.

d) Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alımı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfası (aile.gov.tr/duyurular) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformundan (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yayımlanacaktır. Sınav ile ilgili yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

İlan olunur.

BİLGİ İÇİN:

www.aile.gov.tr , https://aile.gov.tr/pgm

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü

Adres: Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak No: 10/A kat 4 Çankaya / ANKARA Tel : (312) 705 53 78, (312) 705 52 15, (312) 705 54 08, (312) 705 52 39