Katılım Sağlık Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
 

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

D U Y U R U

Bildiğiniz gibi, dört yıldır devam eden tamamlayıcı sağlık sigortası projemizin 2022-2023 dönemi  14 Ağustos 2023  itibariyle sona erecektir.

15 Ağustos 2023-14 Ağustos 2024 tarihlerini kapsayacak yeni dönem Tamamlayıcı Sağlık Sigortası için yürütülen çalışmalar sırasında; 2022-2023 yılı hasar oranımız da dikkate alınarak verilen tekliflerde; kişi başı 9.390,20 TL olup verilen fiyatın yüksek olması nedeniyle tekrar süre verilerek ikinci teklifler istenmiştir. İkinci oturumda verilen en uygun fiyat teklifi 8.492,70 TL’dir . Daha sonra pazarlık usulüne dönülmüştür. Pazarlıklar neticesinde son teklif 5.850,00 TL olarak uzlaşılmıştır.

Ödeme 10 taksit halinde Eylül maaş hesabından taahhüt alınarak kesinti yoluyla yapılacaktır.

Tamamlayıcı sigorta, personelin sadece kendisi, eşi ve bakmakla yükümlü olduğu (29 yaş dahil bekar) çocuklarını kapsayacaktır. 65 yaş sınırı olacaktır.(Geçen yıl sigorta yaptırmadı ise 64 yaş sınırı vardır.)

 5.850,00 TL her aile bireyi için ayrı ayrı ödenecektir.

Son başvuru tarihi 08/08/2022 dir.

 • Yatışlı tedavide hastanece çıkarılacak fark bedelinin tamamı, (% 100)
 • Yatışsız tedavide yılda 9 muayene hastanece çıkarılacak fark bedelinin tamamı (Kronik ve geçmişten gelen rahatsızlıklar hariç)
 • Fizik tedavide yıllık 30 seans teminat kapsamaktadır.
 • Geçen yıl sigorta yaptırmış olanlar için, sigortalılık başlangıcı itibariyle ortaya çıkan rahatsızlıkları kapsam dahilindedir.
 • Poliçe; doğum teminatı ve tüp bebek tedavisini kapsamamaktadır.
 • Muayene, tahlil-tetkik giderleri (ultrason, mr vb.) poliçeye dahildir.
 • Sigorta yaptırıp poliçe süresi dolmadan emekli olan veya başka kuruma geçen personelin poliçesi iptal edilip varsa kalan ücreti iade edilecektir.
 • Kurum personelinin sigortalanması öncelikli olduğundan personel kendisi için sigorta istememesi halinde yalnızca eşi veya çocuğu için talepte bulunamayacaktır.
 • Bebek poliçelerinin doğumdan gelebilecek hastalıkları kapsaması için bebek doğum tarihinden itibaren 30 gün içinde poliçe başvurusunda bulunulması gerekmektedir. (En geç 20 gün içinde idareye Doğum raporu ve Epikriz raporu bildirilmesi gerekmektedir.)
 • Vergi indirimi muafiyetinden yararlanılacaktır.
 • Evlilik, yeni işe başlama ve bebek doğumu hallerinden herhangi biri olması halinde dönem içinde sigortaya giriş yapılabilecektir.

Başvuru yapmak isteyen personelimizce ekte gönderilen belgelerin eksiksiz (TC numaralarının kontrol edilerek ve okunaklı) doldurulduktan sonra imzalanarak kurum kimlik fotokopileri ile birlikte 08/08/2022 tarihine kadar mail ile tss@aile.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Başvuru formlarının sadece mail ile gönderilmesi yeterlidir.(Başvuru formları dikkatli kontrol edilerek doldurulması ve tek seferde gönderilmesi gerekmektedir.)Mükerrer mailler dikkate alınmayacaktır. Kesinlikle mail dışında evrak kabul edilmeyecektir.

Formlar imzalandıktan sonra taranarak mail gönderilmelidir. Fotoğraf çekip gönderilen veya imzasız evraklar kabul edilmeyecektir.

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı   0 (312) 705 51 69   (312) 705 51 92

Teminat Dışı Kalan Haller

Anlaşmalı Kurumlar Listesi

Bilgilendirme Sunumu