Misyon ve Vizyonumuz
Misyonumuz

Daire Başkanlığımızın faaliyet alanları ile ilgili veri ve bilgiye dayalı, hızlı, kaliteli ve güvenilir hizmet sunmak. Hizmetlerin yerine getirilmesinde kullanılacak kaynaklarının verimli, etkin ve şeffaf şekilde kullanılmasını gerçekleştirmek, Bakanlığımız çalışanlarına rahat ve huzurlu bir çalışma ortamı hazırlamak ve gelişen bilişim teknolojilerini kullanarak kaliteli hizmet sunmak.

 

Vizyonumuz

Başkanlığımız tarafından hizmetlerin yerine getirilmesinde kurumun menfaatleri ön planda tutularak ve gözetilerek, kaynakların verimli, etkin ve hesap verilebilir şekilde kullanmasını sağlamak, iş disiplini, adil, ilkeli, şeffaf ve etik davranış anlayışına sahip, teknolojik gelişmelerden yararlanarak güçlü, güvenilir bir kurumsal yapıya sahip olmak.