…
…
…
…
31 Ekim 2023, Salı Ankara, Türkiye

“Türkiye'de Çocuk Haklarının Desteklenmesi Özne Çocuk Projesi” Doğrulama Çalıştayı Ankara’da Gerçekleşti.


Bakanlığımız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ortak yararlanıcısı olduğu AB Katılım Öncesi Mali Yardım Programı IPA II kapsamında finanse edilen “Türkiye'de Çocuk Haklarının Desteklenmesi Özne Çocuk Projesi” Doğrulama Çalıştayı 46 uzmanın katılımıyla Ankara’da gerçekleşti.

Proje ile çocuk bakım ve koruma hizmetlerinin geliştirilmesi, çocuk işçiliğinin, erken yaşta evliliklerin önlenmesi ve korunmasız durumdaki çocukların saptanması, uygun hizmet modeline yönlendirilmesi, rehabilitasyonu ve bakımına yönelik hizmetlerin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Genel Müdürlüğümüz ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün nihai yararlanıcı olduğu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün eş yararlanıcısı olduğu proje üç yıl sürecek.

Destek Dokümanlar hazırlandı.

Proje faaliyetleri kapsamında hassas koşullar altındaki çocuklara yönelik paydaş kurumlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim, koordinasyon ve bilgi paylaşımı geliştirmeye yönelik destek dokümanlar hazırlandı. Ayrıca hazırlanan Adım Adım Savunuculuk Rehberi ve Farkındalık Artırma Seminerleri ile kamu kurumlarının çocuk haklarını destekleme kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlandı.
Proje kapsamında yürütülen karşılaştırmalı analizlerle çocuk bakım hizmetlerinin erişilebilirliğini ve kalitesini artırmaya yönelik en iyi standartlar, uygulamalar ve araçlar geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülüyor.

Projenin ilerleyen adımlarında;

“Çocuk İşçiliği İzleme Sistemi” modelinin oluşturulması, hassas gruplarda yer alan çocukların psikososyal destek gereksinimlerine yönelik ihtiyaç analizlerinin yapılması, bu çocuklara yönelik psikososyal destek modeline ilişkin pilot çalışma uygulamaların ve çocuklarla çalışan profesyonellerin güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi yer alıyor.