25 Ekim 2022, Salı

ADANA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURULUŞLARDA 01.11.2022-15.03.2023 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN TOPLUM YARARINA PROGRAMDA ÇALIŞACAK KATILIMCI LİSTESİ EKTEDİR.


Toplum Yararına Program Genelgesinin ‘Hane Gelir Kontrolü’ başlıklı 13 ncü maddesinde yer alan “AKS’ye göre aynı adreste oturanların, programa başlangıç tarihi dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin net tutarının bir buçuk (1,5) katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz. Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler ve 6284 sayılı Kanun kapsamında kimlik bilgileri gizlenenler için bu şart aranmaz. Bu kapsamda yapılacak gelir hesabındaResmi bilgi ve belgelerle tespit edilebilen 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının a, b ve c bentleri kapsamında ve banka sandığı mensupluğuna ilişkin elde edilen çalışmaya ilişkin gelirlerin tamamı hane gelir hesabına dahil edilir.

Yukarıda sayılan gelirlere bağlı fazla mesai, ikramiye, tazminat, promosyon, temettü kapsamında elde edilen gelirlerin tamamı hane gelir hesabına dahil edilir.

Sosyal güvenlik kuruluşlarınca bağlanan yaşlılık, malullük ve ölüm (emekli, dul ve yetim) aylıklarının tamamı hane gelir hesabına dahil edilir.” Hüküm gereğince yukarıda sayılan ve haneye giren gelirlerin toplamının Net Asgari Ücret Tutarının 1,5 katını (8251 TL’yi) geçmemesi gerekmektedir.

KATILIMCI LİSTESİ . (İndirmek İçin Tıklayınız.) 

GEREKLİ OLAN EVRAKLAR..

1- Kimlik Fotokopisi

2- Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sisteminden Resmi Kuruma ibraz edilmek üzere barkodlu olarak alınacaktır.)

3- Katılımcının Çevre Temizliği Yapmasına ve toplu alanlarda çalışmasına Engel Sağlık Problemi Olmadığına Dair Sağlık Raporu; (Aile Hekimliğinden Alınabilir)

4- SGK Uzun Vade Hizmet Dökümü; (E-Devlet sisteminden barkodlu olarak alınacaktır.)

5- Tarihçeli Yerleşim Yeri Raporu (E-Devlet sisteminden alınacaktır.)

6- Nüfus Kayıt Örneği -Vukuatlı, Aile, (E-Devlet sisteminden alınacaktır.)

7- Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre katılımcı ile aynı adreste ikamet eden 18 Yaş üstü bireylere ait E-Devlet Sisteminden temin edilecek Barkodlu Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı Tespiti Belgesi.

8- Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre katılımcı ile aynı adreste ikamet eden çalışanlara ait; programa başvuru yapılan tarihi (21.10.2022) dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait maaş bordrosu; (İş Yerinden Onaylı ve İmzalı Olacaktır.)

9-) Vergi Mükellefiyet Yazısı/Borç Durum Yazısı - E-Devletten İnternet Vergi Dairesine bağlanılacak ''Mükellefiyet Yazısı Talebi'' sayfasından alınacak

10- Ziraat Bankasından adınıza açılmış hesaba ait IBAN numarası;

12- Gelir Tespiti İzin Formu; (İndirmek İçin Tıklayınız.)

13- Mezuniyet Belgesi veya Diploma ve VARSA Hasta Yaşlı Bakımı, Çocuk Bakımı, Engelli Bakımı gibi sertifika

NOT: Katılımcı listesinde ismi geçen katılımcıların 27.10.2022 PERŞEMBE GÜNÜ Saat 12:00’a kadar; istenilen belgeleri Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne (Adres: Toros Mahallesi 78029 Sok. No: 3 Çukurova/ADANA) adresine teslim etmeleri gerekmektedir.


Duyuru'nun Dokümanları