05 Ekim 2020, Pazartesi Adana, Türkiye

2020-Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) Duyurusu!


Daha önce, Sağlık Bakanlığı “COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu”nun önerisi ile ertelenen, 2020-EKPSS’nin  (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) 15 Kasım 2020 tarihinde yapılacak olup, ek başvurular 6-7 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacaktır.

Adaylar sınava başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden 07 Ekim 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından 07 Ekim 2020 tarihi saat 23.59’a kadar yapabileceklerdir.

Sınava, 24 Ocak-12 Şubat 2020 tarihleri arasında veya 11-12 Mart 2020 tarihlerinde başvuru yapan adayların, yeniden başvuru yapmaları gerekmemektedir.

06-07 Ekim 2020 tarihlerinde sınava başvuracak adayların, başvuru için ÖSYM başvuru merkezlerine gitmeden önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerinden engel grubuna ilişkin “ÖN KABUL VE TAAHHÜT BEYANI BELGESİ”ni edinmeleri gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi 2020-EKPSS Kılavuzunda yer almaktadır.

Adana ilimizden ilk defa sınava girecek adaylar ile 2012 ÖMSS ve daha önce EKPSS’ye girip engel durumu değişen adayların başvuru işlemi için ÖSYM Başvuru Merkezine gitmeden önce, aday ve Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz görevlisi tarafından imzalanmış Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesini edinmesi zorunludur. 

Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzden, engelli adayların, engel grubu ile engellilik durumuna ilişkin diğer bilgileri içeren Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesini edinmeyen adayların ÖSYM Başvuru Merkezlerince başvuruları kesinlikle alınmayacaktır.

Bu sebeple Adana ilimizde ilk defa sınava girecek adaylar ile 2012 ÖMSS ve daha önce EKPSS’ye girip engel durumu değişen adayların, ÖSYM Başvuru Merkezine gitmeden önce, 6-7 Ekim 2020  tarihleri arasında, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında, aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte şahsen ön kabul merkezimize başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Ön Kabul için Gerekli Belgeler

  1. Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun, %40 ve üzerinde engelli olduğu belirtilmiş olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu aslı ve fotokopisi
  2. Öğrenim durumu, diploma veya mezuniyet durumunu gösterir resmi belge aslı ve fotokopisi
  3. Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya pasaport aslı ve fotokopisi (Nüfus cüzdanında fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.)
  4. Adayın engel grubunu veya durumlarını gösteren diğer belgeler (eğer var ise RAM raporları)
  5. EKPSS Aday Başvuru Formu

Adana İlimiz için Ön Kabul Merkezi

Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

Adres: Şehitler Bulvarı Toros Mahallesi 78029 Sokak No : 3 Çukurova/ADANA 
Telefon Numarası: 0 (322) 458 84 24