…
…
…
30 Kasım 2023, Perşembe KAHRAMANMARAŞ

Deprem Bölgesi STK Eğitim ve Vaka Çalıştayı 30 Kasım-2 Aralık tarihlerinde Kahramanmaraş’ta Gerçekleştirildi


Bakanlığımızın 2022-2023 Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planında mevcut hedeflerden biri olan “Sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar alanında sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin geliştirilmesi” kapsamında Başkanlığımız koordinasyonunda; Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu(UNICEF) iş birliğinde 30 Kasım-2 Aralık 2023 tarihlerinde Kahramanmaraş’ta “Deprem Bölgesi STK Eğitim ve Vaka Çalıştayı” düzenlendi.

 

Çalıştaya Bakanlığımız aile, çocuk, kadın, engelli, yaşlı ve sosyal yardımlardan sorumlu ana hizmet birimleri, deprem bölgesindeki 11 ilimizin İl Müdürlükleri ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, UNHCR ve UNİCEF temsilcileri ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, AFAD, Diyanet İşleri Başkanlığı, İŞKUR, Belediyeler Birliği ve sivil toplum kuruluşları katılım sağladı.

Üç gün süren çalıştay, Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Mahmut ASLAN’ın yaptığı açılış konuşmaları ile başladı.

Son yaşadığımız büyük depremler sonrasında, STK'ların toplumun iyileşme sürecinde nasıl kritik bir role sahip olduğunu vurgulayan ASLAN, “Afet ve acil durumlarda STK’ların nasıl daha etkin rol alabileceğini tartışmak, mevcut stratejilerimizi değerlendirmek ve bu süreçte elde edilen deneyimleri paylaşmak çok değerli.” ifadelerini kullandı.

Gönüllülerin sosyal hizmetler alanında gerekli bilgileri ve becerilerini artırmalarının, karşılaşabilecekleri zorluklara karşı daha hazırlıklı hale gelmeleri kriz anlarında hayati önem taşıdığını vurgulayan Aslan, “Çalıştaydan çıkacak sonuçların, sivil toplumun daha da güçlenmesine, gönüllülük ruhunun daha da yaygınlaşmasına katkı sağlayacağını” ifade ederek “Önümüzdeki süreçte STK’larla olan işbirliğinin artarak devam edeceğini” belirtti.

Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü ile UNHCR ve UNİCEF tarafından deprem dönemi faaliyetleri, sivil topluma ilişkin yürütülen faaliyetler ve vaka alanına dair sunumlar gerçekleştirildi.

Çalıştayın ikinci gününde vaka başlığı altında aile, çocuk, engelli, kadın, yaşlı ve sosyal yardım alanlarında; sivil toplum kuruluşları, Bakanlığımız ana hizmet birimleri, İl Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları personeli, kamu kurumu temsilcileri ile UNHCR ve UNİCEF temsilcilerinin de katılımlarıyla odak grup çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalıştayın son gününde ise çalıştayda elde edilen çıktılar katılımcılarla paylaşıldı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Temsilcisi Vekili Sayın Daniela Carmela CICCHELLA, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Temsilci Yardımcısı Vekili Sayın Pashmina Naz Ali, Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanı Sayın Mahmut ASLAN ve Kahramanmaraş Valisi Sayın Mükerrem ÜNLÜER’in kapanış konuşmaları gerçekleştirildi. Deprem bölgesindeki tüm çalışanlarımızı temsilen İl Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları çalışanlarına fedakâr çalışmalarından ötürü yapılan teşekkür belgesi takdim töreni ile çalıştay sona erdi.