…
…
12 Ocak 2024, Cuma İSTANBUL

100. Yıl Sivil Toplum Vizyon Çalıştayı Gerçekleştirildi


Bakanlığımızın yeni dönem Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planının hazırlanması amacıyla Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) iş birliğinde 12-13 Ocak tarihlerinde İstanbul’da “100.Yıl Sivil Toplum Vizyon Çalıştayı” düzenlendi.

Sivil Toplum Kuruluşlarıyla iş birliğinin artırılması ve koordinasyonun güçlendirilmesi hedefiyle tüm hizmet birimlerine yönelik bütüncül bir bakış açısıyla hazırlanan Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı (2022-2023) uygulanma döneminin sonuna gelindiğinden Yeni dönem Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planının hazırlanması amacıyla 12-13 Ocak 2024 tarihinde İstanbul’da bir çalıştay düzenlenmiştir.  

 “100. Yıl Sivil Toplum Vizyon Çalıştayı”nda Bakanlığımız görev alanına giren konularda çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dış paydaşlarımız, uluslararası kuruluşlar, akademisyenler ve taşra teşkilatımızdan ve sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından temsilciler iştirak etmiştir.

Çalıştay Bakanımız Sayın Mahinur ÖZDEMİR GÖKTAŞ’ın açılış konuşmasıyla başlamıştır. Açılış programından sonra ve ikinci gün Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı hazırlık çalışmaları kapsamında; Politika geliştirme, Mevzuat, Kapasite geliştirme, Gönüllülüğün teşvik edilmesi ve Dijitalleşme temalarında oturumlar düzenlenmiştir. Programın ikinci günü (13 Ocak 2024) hazırlık çalışmaları kapsamında tematik oturumlar öğlene kadar devam etmiştir.

Çalıştayın çıktılarının yeni dönem Sivil Toplum Vizyon Belgesinin ana hatlarını ve bunlara ilişkin gerçekleştirilecek faaliyetleri belirlemede yol gösterici olması beklenmektedir.