Valimiz
 

Çetin Oktay KALDIRIM
Sakarya Valisi

Aslen Trabzon Çaykaralı olan Çetin Oktay KALDIRIM 04.01.1974 yılında Bayburt’ta doğdu. Orta öğrenimini Bayburt, lise öğrenimini Erzurum’da tamamladı. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını İngiltere Portsmouth Üniversitesinde 2009 yılında tamamladı. 1998 yılında Gümrük Müşteşarlığı’nda Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) alanında uzman yardımcısı olarak görev yaptı. İçişleri Bakanlığı’nın açmış olduğu kaymakam adaylığı sınavını kazanarak naklen İçişleri Bakanlığı’na 01.05.2000 tarihinde geçti. Kaymakam adaylığı kursunu üstün başarıyla tamamladıktan sonra on yıl süreyle Türkiyenin birçok bölgesinde Kaymakam ve Vali Yardımcısı olarak görev yaptı. 2010-2016 yılları arasında 6 ili (Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Gümüşhane) kapsayan Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nda Genel Sekreter olarak, Ekim 2016 tarihinden itibaren de İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. Kaymakamlık, Genel Sekreterlik ve Müsteşar yardımcılığı görevi süresince Kamu Yönetimi, Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı, Sınır Güvenliği, Yerel ve Bölgesel Kalkınma, İnsan Hakları, Avrupa Birliği, Rekabet, Kümelenme, Uluslararası İlişkiler gibi  alanları kapsayan birçok seminer, program ve kursa katıldı. 2008 yılında Singapur’da Kamu Yönetimi ve Yönetişimi alanında eğitim aldı. 2008-2009 yıllarında İngiltere’de Portsmouth Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi ve Avrupa Birliği dalında Master programına katıldı. 2012, 2013 ve 2014 yıllarında Japonya’da Kırsal Kalkınma, Afet Yönetimi ve Japon Kamu yönetimi Örgütlenmesi hakkında programlara katıldı. Ayrıca yurtdışında birçok çalışma, toplantı ve resmi ziyarete katıldı. Yukarıda detaylı özgeçmişi verilen Çetin Oktay KALDIRIM evli ve üç çocuk babası olup İngilizceyi çok iyi düzeyde, Almanca ve Arapçayı orta düzeyde, Japoncayı ise başlangıç düzeyinde bilmektedir.
 
BİLGİ, DENEYİM VE PROJELERİ
 
Kamu hizmetlerinin yeni yöntemlerle daha etkin ve verimli sunulması, kamu hizmet sunumlarında hız ve kaliteye ulaşma, insan odaklı yönetim ve yönetişim alanlarında bilgi ve deneyime sahiptir. Bunun yanı sıra kamu kurumlarının etkinlik, verimlilik ve kalitesini artırma, şeffaflık ve hesapverebilirliğini geliştirme ve yönetim kaynaklarını daha etkin kullanmaya ve kamunun performansını artırmaya olanak vermek amacıyla kamu istihdamını özel sektör mantığıyla normalleştirme, özerk kurumları bakanlıklardan bağımsız kılma, kamu özel sektör ortaklıkları kurma ve yeni yönetim teknik ve prensiplerini kamuda uygulama, yeni nesil güvenlik politikaları alanlarında çalışmaları vardır. Dolayısıyla aşağıda sayılan alanlarda hem teorik hemde uygulama noktasında ciddi bir bilgi ve deneyim edinmiştir:
    • Kamu Yönetimi ve Örgütlenmesinde Kavramsal ve Uygulamaya Dönük Perspektif ve Etkenler
    • Kamuda Hizmet Sunum Yöntem ve Sistemleri
    • Etik, Ekonomik, Çevre, Sosyal, Teknolojik Gelişmeler Boyutuyla Kamu Yönetim Anlayışı
    • Kamu Yönetiminde Uluslararası Yeni Yaklaşım ve Trendler
    • Bütüncül ve Kapsayıcı Kamu Yönetimi Anlayışı
    • Kamu Yapılanması ve Yönetiminin Ekonomik ve Sosyal Kalkınmadaki Rolü, Etkinliği ve Dinamiği
    • Devlet Yapısı ve Yönetim Modelleri, Gelenekler, Siyasi-Yönetimsel Sistem, Yönetim Kültürü, Yönetim Altyapısının Gelişmişliği,
      Siyasi Liderlik ve İstikrar, Devlet Sivil Toplum İlişkileri ve Sosyo-Ekonomik Dinamiklerin Kamu Örgütlenmesi Üzerindeki Etkisi
    • Kamu Kurumlarının Etkinlik, Verimlilik ve Kalitesini Artırma, Şeffaflık ve Hesap Verebilirliğini Geliştirme, Kamu Özel Sektör
      Ortaklıkları Kurma ve Yeni Yönetim Teknik ve Prensiplerini Kamuda Uygulama
    • Bölgesel ve Yerel Kalkınma
    • Kamu Hizmet Sunumunda Mükemmelleşme, Kalite Standartlarının Yükseltilmesi, Yeni Yaklaşımlar ve Hizmet Sunum
      Süreçlerinin Etkinliği ve Basitleştirilmesi
    • Vatandaş Odaklı Kamu Yönetimi Anlayışı
    • Performans Sistemleri ve Yönetimi
    • Kamu Hizmetlerinde Etkinlik ve Verimlilik
    • Bölgesel Kalkınma ve Kalkınmada Yeni Trendler
    • Rekabet, Yenilikçilik ve Kümelenme Politikaları
    • Yönetişim, Kalkınma Ajansları
    • Risk yönetimi, Afet Yönetimi
    • Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları Yönetimi
    • Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı ve Bunun Gelişen Ülkelerde Uygulanması, Yeni Nesil Güvenlik Politikaları,
      Bilgi Teknolojilerinin Kamuda  Kullanılması
    • Doğu Karadeniz Lojistik Merkezi ve Yatırım Adası Projesi
    • DOKA-JICA(Japonya) Eko turizm ve Kırsal Turizm Projesi
    • Doğu Karadeniz-JICA(Japonya) Kırsal Kalkınma ve Su Ürünleri Geliştirme Projeleri
    • Karadeniz Havzası Kurvaziyer Turizm Projesi
    • Karadeniz Havzası Ülkeleri Ticaret Ağı ve İşbirliği Projesi
    • Körfez Ülkeleri-Doğu Karadeniz Turizm İşbirliği ve Geliştirme Projesi
    • Fırtına Vadisi ve Kaçkar Dağları Turizm Altyapısını Geliştirme Projesi
    • Doğu Karadeniz Biyoteknoloji ve İnovasyon Merkezi
    • Doğu Karadeniz Çikolata Vadisi Projesi,
    • Uzungöl-Ovit Kış Turizm Merkezi Master Planı
    • Gümüşhane Organik Tarım ve İş Geliştirme Merkezi Projesi
 
EĞİTİM BİLGİLERİ
 
    • Yüksek Lisans : Portsmouth University, International Relations, 2008-2009
    • Üniversite        : Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi,  Kamu Yönetimi,  1998   
    • Lise                 : Erzurum, 1992
    • Ortaokul         : Bayburt İmam Hatip Lisesi, 1988
 
 
İŞ TECRÜBESİ
 
    • 1998 Gümrük Müsteşarlığı Uzman Yrd.
    • 2000 Giresun Kaymakam Adayı
    • 2003 Samsun Ayvacık Kaymakamı
    • 2003 Siirt Baykan Kaymakamı
    • 2005 Gümüşhane Torul Kaymakamı
    • 2007 Şanlıurfa Vali Yardımcısı
    • 2009 Nevşehir Ürgüp Kaymakamı
    • 2010 Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
    • 2016 İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı
    • 2017 - 18.06.2020  Elazığ Valisi 
    • 20.06.2020 - Sakarya Valisi

YABANCI DİL
 
    • İngilizce  : İleri Düzey
    • Almanca : Orta seviye
    • Japonca : Başlangıç
    • Arapça   : Orta Düzey
 
 
KATILDIĞI PROGRAM, KURS, SEMİNER VE ÇALIŞMA ZİYARETLERİ
 
    • İtalya, Fransa, Bahreyn, İsviçre, İsveç, Norveç, Japonya, Avusturya, Çin, Moğolistan, Singapur, Ukrayna, Bulgaristan, Birleşik
      Arap Emirlikleri, İngiltere, Almanya, ABD, Gürcistan, Suudi Arabistan, İran, Sri Lanka ve Rusya Çalışma Ziyaretleri
    • İngiliz Dili Kursu, East Anglia University, Norwich, İngiltere, 2001-2002
    • Kamu Diplomasisi Kursu, Milli Güvenlik Kurulu, 2002
    • Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılanması, İçişleri Bakanlığı 2004
    • Sınır ve Gümrük İşlemleri, İçişleri Bakanlığı, 2007
    • Etkin  Kamu  Yönetimi  ve  Etkin  Güvenlik  Hizmet  Sunumu  Konusunda  Yöneticilerin Kapasitesinin Geliştirilmesi,
       İçişleri Bakanlığı ve İngiltere Büyük Elçiliği,
     • 2006 Avrupa Birliği Proje Yönetimi Kursu, 2006
    • Kamuda Yönetişim Reformu, İçişleri Bakanlığı, 2006
    • Singapur’da Kamu Yönetimi ve Yönetişimi, Civil Service College, Dış İşleri Bakanlığı, Singapur, 2008
    • MPA, Masters in Public Administration, Portsmouth University, 2008-2009
    • Bölgesel Kalkınma, DPT, 2010-2011
    • Japonya Kırsal Kalkınma Politikaları, Afet Yönetimi ve Kamu Yönetimi Örgütlenmesi, JICA, Japonya, 2012-2013-2014
 
 
TEZ, MAKELE VE YAZILARI
  
    •  Kırsal Kalkınma, Kaymakamlık Tezi
    • Yeni Kamu Yönetiminin Çeşitli Uygulamaları, İngiltere Ve Türküye Özelinde Bir Farklılık Analizi, Variations of New Public
      Management;An analysis of divergence with particular reference to United Kingdom and Turkey (MPA, Thesis), İngiltere
      Yüksek Lisans Tezi
    • Lojistik Sektörü
    • Doğu Karadeniz’de Organik Tarım
    • JICA Örneğinde bir Japonya Değerlendirmesi
    • Doğu Karadeniz Bölgei İmalat Sanayi Potansiyel
    • The Strategic Response of Sanliurfa Special Provincial Administration to the Issue of Improving the Living Standards of
      People Living in Sanliurfa
    • The Changing Face of Traditional Civil Service in United Kingdom
    • Have the recent developments in public sector brought back “Big Government”?
    • The Comparison of New Public Management Applications in United Kingdom and Turkey
    • The search for a paradigm shift in public management: What is the problem with New Public Management?
    • COREPER: The Role and Importance of the Committee of Permanent Representatives In European Union