Tarihçe
24.05.1983 yılında kabul edilen ve 27.05.1983 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Genel Müdürlüğü kurulmuş, Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulan Teftiş Kurulu Başkanlığı’na özetle “Genel Müdürlük ve taşra teşkilatı tarafından yürütülen idari, mali ve mesleki işlemlerin denetimi ile inceleme ve soruşturma işlerinin yerine getirilmesi” görevi verilmiştir.

Başkanlığımız, 2828 sayılı Kanun’da yer alan yapısı ile faaliyetlerine 2011 yılına kadar devam etmiş, söz konusu yıl içinde yayımlanan 633 sayılı KHK ile teşekkül ettirilen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde, Bakanlığın tek denetim birimi olarak, "Denetim Hizmetleri Başkanlığı" birim ismi ile yukarıda sayılan görevleri ifa etmeyi sürdürmüştür.

2018 yılında 703 sayılı KHK ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birleştirilmiş ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı oluşturulmuştur. Bu süreçte, Denetim Hizmetleri Başkanlığı ile İş Teftiş Kurulu Başkanlığı da birleştirilmiş ve "Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı" olarak faaliyetlerine devam etmiştir.

21 Nisan 2021 tarihli ve 31461 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Kurulması ile Kamu Personel İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeniden oluşturulmuş, Başkanlığımız “Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı” olarak Bakanlık teşkilat yapısında yerini almıştır.

Türkiye’nin köklü denetim birimlerinden olan Başkanlığımız, 40 yıla yaklaşan geçmişi ile Türkiye’nin 81 ilinde ve bu illerin ilçelerinde hizmet veren sosyal hizmet ve sosyal yardım kuruluşlarının denetimi ile görevlidir.