02 Nisan 2024, Salı

2024 Yılı Sürekli İşçi Atama Dönemine İlişkin Duyuru


Bakanlığımıza bağlı 10 No.lu "Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar" işkoluna kayıtlı iş yerlerine ilişkin olarak imzalanan İşletme Toplu İş Sözleşmesi'nin “İş ve İşyeri Değişikliği” başlıklı 16’ncı maddesinde ve 17 No.lu "Sağlık ve sosyal hizmetler" işkoluna kayıtlı iş yerlerine ilişkin olarak imzalanan İşletme Toplu İş Sözleşmesi'nin “İş ve İşyeri Değişikliği” başlıklı 17’nci maddesinde işçinin iş yeri değişikliğine ilişkin düzenlemeler yapılmış olup bu düzenlemeler kapsamında her yıl 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arası atama dönemi olarak belirlenmiştir.

Söz konusu düzenleme kapsamında yapılacak başvuruların işçiler tarafından 1-30 Nisan 2024 tarihleri arasında görev yaptıkları Birimler aracılığı ile İl Müdürlüklerine yapılması, İl Müdürlüklerince uygunluğu tespit edilen başvuruların en geç 15 Mayıs 2024 tarihine kadar Personel Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

2024 Atama dönemi başvuru işlemlerine ilişkin aşağıda yer alan açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

1- Karşılıklı Yer Değiştirme İşlemleri:

a) İstihdam şekline bakılmaksızın 10 No.lu ve 17 No.lu İş Kolunda sürekli işçi kadrosunda bulunan tüm işçilerin karşılıklı yer değiştirme başvurusu yapabileceği (geçişler aynı iş kolunda olmak kaydı ileÖrnek: Sosyal Hizmet Merkezinde görev yapan bir temizlik görevlisi ile Çocuk Evleri Sitesinde görev yapan bir temizlik görevlisi karşılıklı yer değiştiremeyecektir.),

b) Karşılıklı yer değiştirecek işçilerin istihdam türünün aynı olması gerekmektedir. (Örnek: sürekli işçi (696) ile sürekli işçi (İŞKUR) iller arası karşılıklı yer değişikliği talep edemez),

c) Karşılıklı yer değiştirecek işçilerin unvanı/görevinin aynı olması gerekmektedir. (Örnek: çocuk bakım elemanı ile engelli bakım elemanı karşılıklı yer değişikliği talep edemez),

ç) Başvurunun Ek "Karşılıklı Yer Değiştirme Talep Form’larından uygun olanın doldurularak yapılması gerekmektedir.

d) Daha önce karşılıklı yer değiştiren işçiler 2 yıl karşılıklı yer değiştirme talep edemeyecektir. (17 iş kolu TİS Geçici 4'üncü madde gereği 2022 yılı atama dönemi 11.05.2022-11.08.2022 tarihleri olarak uygulandığından bu tarihler arasında yer değiştiren işçiler başvuru yapabilecektir.)

e) Karşılıklı yer değiştirecek işçiler doğrudan birbirinin ayrıldığı kuruluşa atanacağından ilgili kuruluş mevzuatında yer alan yaş, cinsiyet vb. şartlar yönünden atanmayı talep ettiği kuruluşta çalışma şartını taşıması gerekmektedir.

2- Eş Durumu Mazereti ile Atama:

a) İlgili mevzuatı kapsamında yer değişikliği kısıtlaması bulunmayan işçiler eş durumu mazereti ile atama talep edebilecektir. (Sürekli İşçi (696) kadrosunda yer alan personelin eş durumu mazereti ile atama talep edemeyecektir.)

b) Eş durumu mazereti nedeniyle yalnızca İller arası atama talep edilebilecektir.

c) Talepte bulunacak işçinin dilekçesi ile birlikte;

-Eşinin kamu personeli olduğu ve zorunlu yer değişikliğine tabi olduğunu gösterir belge (ilgili kurum onaylı),

-Evlilik Cüzdanı Örneği ve/veya E-Devletten alınan karekodlu/barkodlu Aile Nüfus Kayıt Örneği,

ibraz edilmesi gerekmektedir.

3- Diğer Hususlar:

a) Karşılıklı yer değiştirme suretiyle atanan personelin taraf İl Müdürlüklerinin koordinesi ile aynı tarihte ve atama onaylandıktan sonra en geç otuz gün içinde görevden ayrılış yapması gerekmektedir.

b) Ataması yapılan personele ayrıldığı birim ya da göreve başladığı birimden yalnız birisi tarafından nakil izni kullandırılacaktır.

c) Atama işlemi yapıldıktan sonra belge ile ispatlanan mazeret halleri dışında atama iptali yapılamayacaktır.

İlgililere duyurulur.

10 NO.LU İŞ KOLU İÇİN İŞÇİ YER DEĞİŞTİRME TALEP FORMU (İKİ PERSONEL)

10 NO.LU İŞ KOLU İÇİN İŞÇİ YER DEĞİŞTİRME TALEP FORMU (İKİDEN FAZLA PERSONEL)

17 NO.LU İŞ KOLU İÇİN İŞÇİ YER DEĞİŞTİRME TALEP FORMU (İKİ PERSONEL)

17 NO.LU İŞ KOLU İÇİN İŞÇİ YER DEĞİŞTİRME TALEP FORMU (İKİDEN FAZLA PERSONEL)

Bilgi için :  0312 705 54 14