…
…
12 Haziran 2023, Pazartesi Adana

Sosyal Hizmet Merkezlerinin Kapasitesini Güçlendirme Programı Çalıştayı Başladı


Başkanlığımız koordinasyonunda, Bakanlığımız Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğiyle düzenlenen “Sosyal Hizmet Merkezlerinin Kapasitesini Güçlendirme Programı Çalıştayı” bugün başladı.

Programın açılış konuşmalarını UNHCR Türkiye Temsilcilerinde Sayın Derya Köksal ile Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Göç Afet ve Acil Durumlarda Psiko-Sosyal Destek Daire Başkanı Sayın Osman ETYEMEZ yaparken programda;

  • “SHM’lerin Kapasitesinin Güçlendirilmesi Programının” Genel Durumu ve 2023 Yılına İlişkin Planlamalar,
  • Program Kapsamında UNHCR’ın Rolü ve SHM’lerden Beklentileri,
  • Personelin İstihdamına İlişkin Hak ve Yükümlülükler,
  • Programa İlişkin SHM Müdürlerinin Değerlendirmeleri ve Geri Bildirimleri konuları işlenecek.

 

Programda ayrıca Uluslararası Koruma ve Geçici Koruma Sahiplerine Sunulan Hizmetlerde Yaşanan Zorluklar ve Çözüm Önerileri Üzerine Tartışma Oturumu yapılacak.

Bakanlığımız taşra teşkilatında görev yapan 90 Sosyal Hizmet Merkezi Müdürünün katılımıyla gerçekleştirilen program 12-13 Haziran 2023 tarihleri arasında Adana'da iki gün sürecek.