…
…
…
…
…
…
…
05 Haziran 2023, Pazartesi Ankara

Acil Durumlarda Kadına Yönelik Şiddet Eğitimi Başladı


Başkanlığımız koordinasyonunda, Bakanlığımız Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) iş birliğinde, afet ve acil durumlarda kadına yönelik şiddet konusundaki hizmet kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen ‘’Acil Durumlarda Kadına Yönelik Şiddet Eğitimi”nin birinci grubu bugün Ankara’da başladı.

Programa, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatından toplam 25 personel katılım sağladı.

3 gün sürecek olan söz konusu eğitim programında;

Kadına Yönelik Şiddeti Anlamak ve Önlemek, Acil Durumlarda Kadına Yönelik Şiddet Risk Azaltma Faaliyetleri, Acil Durumlarda Kadına Yönelik Şiddete Yanıt Faaliyetleri kapsamında sunumlar gerçekleştirilmesi planlandı.

Eğitimde ayrıca, Bakanlığımız Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü personeli tarafından deprem sonrası Bakanlığımızca yapılan çalışmalar hakkında bilgi sunulacaktır.

Eğitim kapsamda, afet ve acil durumlarda kadına yönelik şiddet eğitimi ile alandaki hizmetlerin iyileştirilmesi ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonun artırılması hedeflenmektedir.