03 Mayıs 2023, Çarşamba

Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Nihai Sonuçları


15 Ocak 2023 tarihinde yazılı bölümü, 27, 28, 29, 30 ve 31 Mart 2023 tarihlerinde sözlü bölümü gerçekleştirilen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavında başarılı olarak Müfettiş Yardımcısı olmaya hak kazanan adaylara ilişkin kesinleşmiş asıl ve yedek listeler aşağıdaki linklerde yer almakta olup giriş sınavını “asıl” olarak kazanan adayların 12 Mayıs 2023 Cuma günü mesai saati (18.00) bitimine kadar olan sürede, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Eskişehir Yolu Söğütözü Mah. 2177.Sok. No:10/A Kat:5 06510 Çankaya/ANKARA adresine, aşağıda belirtilen belgeleri elden, posta veya kargo yolu ile ulaştırmaları gerekmektedir. Posta veya kargoda meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacak ve söz konusu tarihe kadar olan sürede belgelerini teslim etmeyen adaylar atanma hakkını kaybedecektir.

Giriş Sınavında “yedek” olarak başarılı olan adayların önümüzdeki süreçte Müfettiş Yardımcısı olmaya hak kazanmaları halinde kendileri ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır. Dolayısıyla kendilerinin bu aşamada aşağıdaki belgeleri teslim etmelerine veya göndermelerine gerek bulunmamaktadır.      

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

LİNKLER

1.Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Nihai Sonuç Listesi (1.Grup)

2.Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Nihai Sonuç Listesi (2.Grup)

 

İSTENİLEN BELGELER

1.Kimlik fotokopisi (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği)

2.Diploma veya E-Devlet sisteminden alınmış kare kodlu mezun belgesi (Yurt dışındaki bir üniversiteden mezun olan adaylar için diploma, diplomanın Türkçe tercümesi ve denklik belgesi)

Önemli Not:

*Diplomasını posta ya da kargo yoluyla gönderecek adaylar için; Diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin “Mezun Olduğu Eğitim Kurumu” ya da “Noter” tarafından onaylanmış suretini göndermeleri gerekmektedir. Onaylanmış suretin A4 boyutunda ıslak imzalı ve mühürlü olması gerekmektedir. Onaylanmış suretin fotokopileri kabul edilmeyecektir.

 *Diplomasını elden teslim edecek adaylar için; Diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin “Mezun Olduğu Eğitim Kurumu” ya da “Noter” tarafından onaylanmış suretini göndermeleri gerekmektedir. Onaylanmış suretin A4 boyutunda ıslak imzalı ve mühürlü olması gerekmektedir. Onaylanmış suretin fotokopileri kabul edilmeyecektir. İlgilinin diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte A4 boyutunda fotokopisini ibraz etmesi durumunda “Bakanlık” tarafından onaylanması mümkün olabilecektir.

3.Üç adet vesikalık fotoğraf,

4.Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet sisteminden alınabilir, ancak askerlik görevini tamamlamış adayların ayrıca askere sevk ve terhis tarihini gösterir belge eklemesi gerekmektedir. Halen askerlik görevini ifa eden adaylar ayrıca muhtemel terhis tarihlerini içerir bir dilekçeyi de istenilen belgeler arasında göndermeleri gerekmektedir. Bu adayların atama işlemleri terhis tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde Bakanlığımıza başvurmaları halinde gerçekleştirilecektir)

5.Resmi kuruma ibraz edilmek üzere alınmış adli sicil belgesi (e-Devlet sisteminden alınabilir)

6.Atama Başvuru ve Beyan Formu (Elle veya bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulup imzalanacaktır)

7.Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (Elle veya bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulup imzalanacaktır)

8.Mal Bildirim Formu (Form eksiksiz doldurulup, ön ve arka sayfaları imzalanarak kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir)

9.SGK Hizmet Dökümü Belgesi (e-Devlet sisteminden alınmış, çalıştığı iş yerlerini içeren kare kodlu)

10.Ortaokul veya lisede hazırlık okuduğunu beyan eden adayların hazırlık okuduklarını belirtir belgenin aslı veya onaylı sureti,

11.Halen bir kamu kurum veya kuruluşunda görev yapanlar için kurumlarından onaylı hizmet cetveli belgesi.