29 Mart 2022, Salı

KPSS-2022/4 YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ SONUCUNDA BAKANLIĞIMIZ SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINA YERLEŞTİRİLEN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU


 

ÖSYM Başkanlığı tarafından 2022/4 Yerleştirme sonucunda Bakanlığımız sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilen adayların aşağıda belirtilen belgeleri 22/3/2022-15/4/2022 (mesai bitimi) tarihleri arasında eksiksiz olarak şahsen ya da posta/kargo yolu ile Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir.

 

  1. GEREKLİ BELGELER

1- Kimlik fotokopisi,

2- KPSS-2022/4 Yerleştirme Sonuç Belge Çıktısı,

3- Atama Başvuru ve Beyan Formu (eksiksiz doldurulup imzalanacaktır.İndirmek İçin Tıklayınız.

4- E-Devlet Mezun Belgesi (karekodlu),

  1. a) Mezun belgesini/diplomasını E-Devlet sisteminden alamayan adaylardan; elden teslim edecekler için belgenin aslının yanında bulunması, posta/kargo ile gönderecekler için noter tasdikli sureti,
  2. b) Yurt dışındaki bir üniversiteden mezun olan adaylar için; diploma, diplomanın Türkçe tercümesi ve denklik belgesinin; elden teslim edecekler için belgenin aslının yanında bulunması, posta/kargo ile gönderecekler için noter tasdikli sureti,

5- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet sisteminden alınabilir, ancak askerlik görevini tamamlamış adayların ayrıca terhis belgesini eklemesi gerekmektedir. Bkz. Açıklama-3)

6- Resmi kuruma ibraz edilmek üzere alınmış Adli Sicil Belgesi (E-Devlet sisteminden alınabilir),

7- Mesleğe İlişkin Belgeler,

a- Şoför pozisyonuna yerleşen adaylar için Sürücü Belgesi,

b- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna yerleşen adaylar için Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı,

c- Elden teslim edecekler için belgenin aslının yanında bulunması, posta/kargo ile gönderecekler için noter tasdikli sureti,

8- Çalışma Geçmişine İlişkin Belgeler

a- E-Devlet SGK Hizmet Dökümü Belgesi (karekodlu),

b- Kamuda görev yapan/yapmış olan adayların ilgili Kurum tarafından düzenlenen unvan ve statüsünü gösterir Hizmet Belgesi (işçi, memur, sözleşmeli, ek ders ücretli vb.),

9- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi İndirmek İçin Tıklayınız.

10- Mal Bildirim Formu (Form eksiksiz doldurulup, ön ve arka sayfaları imzalanarak kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.) İndirmek İçin Tıklayınız.

11- 3 adet vesikalık fotoğraf,

12- Evraklar yarım kapak karton dosyaya yukarıdaki sıra ile takılarak (1 no.lu belge en üstte olmak üzere) teslim edilecektir.

 

  1. AÇIKLAMALAR

1- Belgelerini teslim eden adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında arşiv araştırması yaptırılacak olup, ayrıca Tercih Kılavuzunda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıkları incelenecektir. Adaylar belirtilen işlemlerin tamamlanması sonrasında göreve başlatılacaktır.

2- Kamu kurum ve kuruluşlarında (üniversite hastaneleri dahil) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde görev yapmakta iken hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilen veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı fesheden adaylardan, 10/3/2022 itibariyle feshin üzerinden bir yıl geçmemiş olanlar ile bu tarihte göreve devam etmekte iken aynı şekilde sözleşmesi feshedilen adayların ataması yapılmayacaktır. Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlar, öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen sözleşmeli bir unvana ilişkin bir pozisyona atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar ile eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak yer değişikliği yapamayanlar bir yıllık bekleme süresine tabi olmadığından bu durumdaki adayların ispatlayıcı belgelerini yukarıdaki belgelerle birlikte ibraz etmesi gerekmektedir.

3- Muvazzaf askerlik vazifesini yerine getirmekte olan adayların ilk aşamada birliklerinden alacakları muhtemel terhis tarihini gösterir resmi yazıyı Atama Başvuru ve Beyan Formu ekinde göndermeleri yeterli olup, askerden terhis olduktan sonra 30 (otuz) gün içinde yukarıda belirtilen atama belgeleri ile birlikte atanmak üzere başvuru yapmaları gerekmektedir.

4- COVİD-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında başvuruların posta/kargo yolu ile yapılması önerilmektedir.

      İlgililere duyurulur. 21/3/2022

Belge Teslim Adresi:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Personel Genel Müdürlüğü

Söğütözü Mah. 2177. Sk. No:10/A Kat:5 06510 Çankaya/ANKARA

 

İletişim Numaraları:  0 312 705 52 61

                     0 312 705 52 68

                     0 312 705 52 81