16 Aralık 2022, Cuma

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Sosyal Hizmetler Sözleşmeli Bilişim Personeli Sözlü Sınavı Sonuç Duyurusu


Aile ve Sosyal Hizmetler Sözleşmeli Bilişim Personeli giriş sözlü sınavı için 17/10/2022-31/10/2022 tarihleri arasında başvuruları alınan ve 01-02/12/2022 ve 07/12/2022 tarihleri arasında sözlü sınavları yapılan adayların giriş sınavı sonuçları belli olmuştur.

 

Aile ve Sosyal Hizmetler Sözleşmeli Bilişim Personeli giriş sözlü sınavında başarılı olan asil ve yedek aday listesi için tıklayınız.

  

Atanmaya hak kazanan adayların aşağıdaki açıklamaları dikkatle okumaları gerekmektedir.

 

 

TESLİM EDİLECEK BELGELER

1) Kimlik fotokopisi (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği),

2) Diploma veya E-Devlet sisteminden alınmış kare kodlu mezun belgesi (Yurt dışındaki bir üniversiteden mezun olan adaylar için diploma, diplomanın Türkçe tercümesi ve denklik belgesi),

(Diplomasını posta ya da kargo yoluyla gönderecek adaylar için; Diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin “Mezun Olduğu Eğitim Kurumu” ya da “Noter” tarafından onaylanmış suretini göndermeleri gerekmektedir. Onaylanmış suretin A4 Boyutunda ıslak imzalı ve mühürlü olması gerekmektedir. Onaylanmış suretin fotokopileri kabul edilmeyecektir.

Belgelerini elden teslim edecek adaylar için;

Diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin “Mezun Olduğu Eğitim Kurumu” ya da “Noter” tarafından onaylanmış suretini göndermeleri gerekmektedir. Onaylanmış suretin A4 Boyutunda ıslak imzalı ve mühürlü olması gerekmektedir. Onaylanmış suretin fotokopileri kabul edilmeyecektir.

İlgilinin diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı ile birlikte A4 Boyutunda fotokopisini ibraz etmesi durumunda “Bakanlık” tarafından onaylanması mümkün olabilecektir.)

3) Yabancı Dil Belgesi (Başvuru sırasında bildirmiş olduğunuz yabancı dil puanını gösterir belge)

4) 3 adet vesikalık fotoğraf,

5) *Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet sisteminden alınabilir, ancak askerlik görevini tamamlamış adayların ayrıca askere sevk ve terhis tarihini gösterir belge eklemesi gerekmektedir.) ( Halen askerlik görevini ifa eden adaylar ayrıca muhtemel terhis tarihlerini de içerir bir dilekçeyi de istenilen belgeler arasında göndermeleri gerekmektedir. Bu adayların atama işlemleri terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde Bakanlığımıza başvurmaları halinde gerçekleştirilecektir.)

6) Resmi kuruma ibraz edilmek üzere alınmış adli sicil belgesi (e-Devlet sisteminden alınabilir)

7) Atama Başvuru ve Beyan Formu (Elle veya bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulup imzalanacaktır.) Tıklayınız.

8) Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (Elle veya bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulup imzalanacaktır.) Tıklayınız.

9) Mal Bildirim Formu (Form eksiksiz doldurulup, ön ve arka sayfaları imzalanarak kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.) Tıklayınız.

10) SGK Hizmet Dökümü Belgesi (e-Devlet sisteminden alınmış, çalıştığı iş yerlerini içeren kare kodlu).

11) Halen bir kamu kurum veya kuruluşunda görev yapanlar için kurumlarından onaylı hizmet cetveli belgesi.

 

Not:

Asil listede yer alan adaylar evraklarını 23/12/2022 tarihine kadar teslim edecektir.

 

İrtibat için:

0312 705 5281

0312 705 5414

 

 

Belge Teslim Adresi:

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Personel Genel Müdürlüğü

Söğütözü Mah. 2177. Sk. 10/A 5.Kat Çankaya / ANKARA