07 Ekim 2020, Çarşamba

2020 Yılı ASDEP Yerleştirme Sonuçları ve İstenilen Belgelere İlişkin Duyuru


2020 Yılı ASDEP Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları ve

Yerleşen Adaylardan İstenilen Belgelere İlişkin Duyuru

 

Bakanlığımız sözleşmeli Aile Sosyal Destek Personeli pozisyonlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı kapsamında yapılan sözlü sınav sonucuna göre yapılan yerleştirme ile Bakanlığımız sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adayların aşağıda belirtilen belgeleri 08-19/10/2020 (mesai bitimi) tarihleri arasında eksiksiz olarak şahsen ya da posta yolu ile (postada yaşanan gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır) Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir.

Yerleştirme Sonuçlarını görmek için tıklayınız. http://personel.ailevecalisma.gov.tr/

İSTENİLEN BELGELER:

  • Kimlik fotokopisi,
  • Belgelerini; Şahsen teslim edecek adaylar için Öğrenim Belgesinin aslı, bir adet önlü arkalı fotokopisi ve e-Devlet sisteminden alınmış mezun belgesi, Posta yolu ile gönderecek adaylar için ise Öğrenim Belgesinin Onaylı örneği (Üniversite veya Noter) ve e-Devlet sisteminden alınmış mezun belgesi,
  • 3 adet vesikalık fotoğraf,
  • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet sisteminden alınabilir), askerlik vazifesini yerine getirmekte olan adaylar için ise birliklerinden alacakları resmi yazı.
  • Resmi kuruma ibraz edilmek üzere alınmış adli sicil belgesi (e-Devlet sisteminden alınabilir),
  • Tercih Formu (Tercih yapıldıktan sonra çıktısı alınıp imzalanan tercih bildirim formu)
  • Atama Başvuru ve Beyan Formu (Elle veya bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulup imzalanacaktır.) Tıklayınız.
  • Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (Elle veya bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulup imzalanacaktır.) Tıklayınız.
  • Mal Bildirim Formu (Form eksiksiz doldurulup, ön ve arka sayfaları imzalanarak kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.) Tıklayınız.
  • SGK Hizmet Dökümü Belgesi (e-Devlet sisteminden alınmış kare kodlu).

 

Önemli Not:

1- Kamu kurum ve kuruluşlarında (üniversite hastaneleri dahil) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde görev yapan/yapmış olan adaylardan; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, 05.10.2019 tarihi itibariyle göreve devam edenlerden bu tarihten sonra kurumlarınca sözleşmesi feshedilen veya sözleşmesini fesheden adayların ataması yapılmayacaktır. İstisna kapsamında bulunan adayların bu hususa ilişkin belgelerini yukarıdaki belgelerle birlikte ibraz etmesi gerekmektedir.

2- COVİD-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında başvuruların APS, kargo, posta yolu ile yapılması önerilmekte olup, evrakı ulaşan adaylara telefon veya elektronik ortamda bildirim yapılacaktır.

İlgililere duyurulur.

Adres:

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Personel Genel Müdürlüğü

Emek Mahallesi, 17. Cadde No:13 Pk: 06520

Çankaya / ANKARA