15 Mayıs 2014, Perşembe

Bakanlık Taşınmaz Envanter Sistemi Veri Girişi-10.08.2016 (Kiralıklar İçin Yalnızca Kuruluş Formu Doldurulacak ve Tüm Tablolar İl Müdürlüğü Aracılığıyla Bakanlığımıza Gönderilecektir)


-Bakanlığımızın hizmetlerinde kullanılan taşınmazlarla ilgili olarak Envanter ve Yatırım Takip Sistemi için program kurulacaktır.

-Bu program kapsamında, Bakanlığımız kullanımında olan arsa ve kuruluş envanter bilgilerinin güncellenmesi, yatırım, onarım ve bütçe takibinin yapılması hedeflenmektedir.

-Bu nedenle programın arsa ve kuruluş envanter altyapısı oluşturma hazırlıkları için; İl Müdürlüğünüz kullanımında olan tüm taşınmazlar hakkındaki (tahsis, kira, bağış..vb) bilgileri doldurulacaktır.

-Bilgilerin doldurulmasında kılavuzlardaki açıklamalar kullanılacaktır,

-Bu bölümde yayınlanan excel tabloları farklı kaydedilerek her bir arsa ve kuruluş için ayrı ayrı doldurularak elektronik ( excel) ortamda, Hakan.Tan@aile.gov.tr ve gul.marasli@aile.gov.tr adreslerine e-mail olarak gönderilecektir.

-Ayrıca mail ile gönderilen bilgilerin onaylı örnekleri üst yazı ekinde Destek hizmetleri Dairesi Başkanlığına 02.09.2016 tarihine kadar gönderilecektir.

-Yatırım, Onarım ve Bütçe bilgileri daha sonra istenecektir.

-Sorularınızı Hakan.Tan@aile.gov.tr ve gul.marasli@aile.gov.tr adreslerine e-mail olarak göndermeniz durumunda cevap verilecektir.