…
…
…
…
06 Mart 2024, Çarşamba Ankara-Türkiye

Çocuk Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Alt Çalışma Grubu Toplantısı bakanlığımızda gerçekleştirildi.


Toplantıda çocukların haklarına yönelik yapılan çalışmaların önemi vurgulandı ve strateji belgesi ve eylem planının uygulanması için işbirliği ve koordinasyonun önemli olduğu belirtildi. Ayrıca çocukların korunması, eğitimi, sağlığı ve toplumsal yaşama katılımları gibi konular üzerinde durularak, çocukların güvenli ve sağlıklı bir ortamda büyümeleri için sürdürülebilir politikalar geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.
Toplantıda ayrıca çocukların yaşadığı sorunlar ve ihtiyaçlarına daha etkili biçimde yanıt verilmesi için yapılması gerekenler üzerine fikir alışverişi yapıldı. Katılımcılar, çocukların karşı karşıya olduğu tehlikelerin azaltılması ve haklarının korunması için sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve diğer paydaşlar arasında işbirliğinin artırılması gerektiğine dikkat çekti.