…
…
20 Mayıs 2021, Perşembe Batman/Türkiye

AİLE HAFTASI BASIN AÇIKLAMASI (15-21 Mayıs)


Aile, toplumun en küçük birimi olup evlilik bağıyla kurulup gelişen, toplumumuzun en temel unsurudur. Toplumlar ailelerin bir araya gelmesiyle oluşur. Bu açıdan toplum için ailenin önemi büyüktür. Aileler mutlu ve huzurlu olursa millet de güçlü ve kuvvetli olur. Tarihin ilk dönemlerinden beri güçlü bir aile yapısına sahip olan milletimiz de bu yönüyle diğer milletlere örnek olmuş, aile değerlerine verdiği önemle gelişimini sürdürmüş ve yüzyıllar boyunca köklerindeki bu kültürel kimliğini ve zenginliğini muhafaza etmiştir.

Gerek dünyada gerekse ülkemizde yaşanmakta olan hızlı değişim ve gelişim süreci, sadece teknolojik ve ekonomik şartlarla ilgili olmayıp sosyal ve kültürel alanları da etkilemektedir.

Bu değişim ve gelişimden etkilenen kurumların başında 'Aile' gelmektedir. Aile toplumun çekirdeğini oluşturduğu için varlığı ve önemi tartışılamaz. Çocuğun ve gencin eğitiminde, sosyalleşmesinde, duygusal gelişiminde anne ve babanın öncelikli rolleri bulunmaktadır. Toplumda oluşan hızlı değişim ve gelişimlere anne ve babalar duyarlı olup kendilerini geliştirip, bilinçlendirmelidir.

Aile Haftası münasebeti ile sunmuş olduğumuz sosyal ekonomik destek hizmetinden faydalanan ve çocukları akademik başarı gösteren ailelerimiz İl Müdürümüz Ümit ÇİÇEK, Merkez SHM idareci ve personellerimiz ile beraber ziyaret edilerek farkındalık oluşturulmuş ve ailelerimize çeşitli hediyeler takdim edilmiştir.

Aile haftasında amaç, toplumun tüm kesimlerinin aile konusunda bilinçlenmesi, ailelerin güçlenmesi ve korunması konusunda farkındalık oluşturmaktır. Mağdur olmuş çocuklarımıza aile ortamı sunmak bizlerin görevidir. Devlet olarak bunu bizler yaparken aile ortamına sahip çıkan insanlarımızın da bu ortamdan uzaklaşmış çocuklara sahip çıkması, onları kendi evlatları gibi görüp aile sevgisi ve şefkatiyle gözetmesi bizleri son derece sevindirmektedir. Bu vesileyle,  bütün koruyucu ailelerimiz, gönüllü ailelerimiz ve evlat edinen ailelerimize de çok teşekkür ediyoruz.  Bu duygu ve düşüncelerle; Aile Haftası'nı kutlar, tüm aile bireylerine sağlık ve mutluluklar dileriz.

 

Ümit ÇİÇEK

     Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü