13 Nisan 2022, Çarşamba

ADANA AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURULUŞLARDA 15.04.2022-30.06.2022 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN TOPLUM YARARINA PROGRAMDA ÇALIŞACAK KATILIMCI LİSTESİ


Toplum Yararına Programdan dar gelirli Vatandaşlarımızın faydalanması için TYP Genelgesinde 16.03.2020 tarihinde yapılan değişiklikle eklenen “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin bekar ve çocuksuz bir kişi için hesaplanan net tutarının bir buçuk (1,5) katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz. Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz. Bu kapsamda yapılacak gelir hesabında;

Resmi bilgi ve belgelerle tespit edilebilen 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının a, b ve c bentleri kapsamında ve banka sandığı mensupluğuna ilişkin elde edilen çalışmaya ilişkin gelirler ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 2 nci maddesinde (Ticarî kazançlar, Ziraî kazançlar, Ücretler, Serbest meslek kazançları, Gayrimenkul sermaye iratları, Menkul sermaye iratları, Diğer kazanç ve iratları) sayılan gelirlerin tamamı hane gelir hesabına dahil edilir.

Yukarıda sayılan gelirlere bağlı fazla mesai, ikramiye, tazminat, promosyon, temettü kapsamında elde edilen gelirlerin tamamı hane gelir hesabına dahil edilir.

Sosyal güvenlik kuruluşlarınca bağlanan yaşlılık, malullük ve ölüm (emekli, dul ve yetim) aylıklarının tamamı hane gelir hesabına dahil edilir.” Hüküm gereğince haneye giren aylık gelirlerin toplamının Net Asgari Ücret Tutarının 1,5 katını (6380 TL’yi) geçmemesi gerekmektedir.

KATILIMCI LİSTESİ . (Tıklayınız)

 GEREKLİ OLAN EVRAKLAR..

1- Kimlik Fotokopisi

2- Adli Sicil Kaydı (E-Devlet sisteminden Resmi Kuruma ibraz edilmek üzere barkodlu olarak alınacaktır.)

3- Katılımcının Temizlik Yapmasına Engel Sağlık Problemi Olmadığına Dair Sağlık Raporu; (Aile Hekimliğinden Alınabilir)

4- SGK Uzun Vade Hizmet Dökümü; (E-Devlet sisteminden barkodlu olarak alınacaktır.)

5- İkametgah Belgesi ( E-Devlet sisteminden alınacaktır.)

6- Nüfus Kayıt Örneği -Vukuatlı, Aile, (E-Devlet sisteminden alınacaktır.)

7- Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre katılımcı ile aynı adreste ikamet eden 18 Yaş üstü bireylere ait E-Devlet Sisteminden temin edilecek Barkodlu Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydı Tespiti Belgesi.

8- Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre katılımcı ile aynı adreste ikamet eden çalışanlara ait; programa başvuru yapılan tarih (11.04.2022) dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait maaş bordrosu; (İş Yerinden Onaylı ve İmzalı Olacaktır.)

10- Ziraat Bankasından hesaba ait IBAN numarası;

11- Aile Durumu Bildirimi;

12- Mezuniyet Belgesi; (E-Devlet sisteminden barkodlu olarak alınacaktır.)