16 Kasım 2020, Pazartesi Adana, Türkiye

2020-Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) Kurayla Atama Duyurusu!


18-30 Kasım 2020 tarihlerinde, 2020-Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) Kurayla Atamaya başvuracak adayların, başvuru için ÖSYM başvuru merkezlerine gitmeden önce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüklerinden engel grubuna ilişkin “ÖN KABUL VE TAAHHÜT BEYANI BELGESİ”ni edinmeleri gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi 2020-EKPSS Kılavuzunda yer almaktadır.

Adana ilimizden ilk defa kuraya tabi olacak adaylar ile 2012 ÖMSS ve daha önce EKPSS’ye girip engel durumu değişen adayların başvuru işlemi için ÖSYM Başvuru Merkezine gitmeden önce, aday ve Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz görevlisi tarafından imzalanmış Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesini edinmesi zorunludur. 

Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzden, engelli adayların, engel grubu ile engellilik durumuna ilişkin diğer bilgileri içeren Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı belgesini edinmeyen adayların ÖSYM Başvuru Merkezlerince başvuruları kesinlikle alınmayacaktır.

Bu sebeple Adana ilimizde ilk defa sınava girecek adaylar ile 2012 ÖMSS ve daha önce EKPSS’ye girip engel durumu değişen adayların, ÖSYM Başvuru Merkezine gitmeden önce, 18-30 Kasım 2020  tarihleri arasında, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında, aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte şahsen ön kabul merkezimize başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Ön Kabul için Gerekli Belgeler

  1. Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun, %40 ve üzerinde engelli olduğu belirtilmiş olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu aslı ve fotokopisi
  2. Öğrenim durumu, diploma veya mezuniyet durumunu gösterir resmi belge aslı ve fotokopisi
  3. Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı veya pasaport aslı ve fotokopisi (Nüfus cüzdanında fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.)
  4. Adayın engel grubunu veya durumlarını gösteren diğer belgeler (eğer var ise RAM raporları)
  5. EKPSS Aday Başvuru Formu

Adana İlimiz için Ön Kabul Merkezi

Yedipınar Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü

Adres:  Turgut Özal Bulvarı Ramazanoğlu Cami Yanı Çukurova/Adana
Telefon Numarası: 0 (322) 233 97 51