İletişim


 

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Eskişehir Yolu Söğütözü Mah. 2177. Sk. No:10/A

Pk: 06510 Çankaya/ ANKARA

e-posta:strateji@aile.gov.tr

Başkanlık Makam Sekretarya : (312) 705 58 59

Başkanlık Santral : (312) 705 58 00 – 705 58 60

 

DAİRE İŞLEM TELEFON
Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı  Daire Başkanı (312) 705 58 23
Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı  Faaliyet Raporları, Bakanlık Verileri ve Bilgi Notları  (312) 705 73 31
Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı  Faaliyet Raporları, Bakanlık Verileri ve Bilgi Notları  (312) 705 55 30
Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı  Faaliyet Raporları, Bakanlık Verileri ve Bilgi Notları (312)705 74 03
Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı  Faaliyet Raporları, Bakanlık Verileri ve Bilgi Notları  (312) 705 73 25
Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı  Faaliyet Raporları, Bakanlık Verileri ve Bilgi Notları (312) 705 73 32
Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanlığı  Görüş Yazıları (312) 705 73 08
Bütçe Daire Başkanlığı Daire Başkanı (312) 705 58 01
Bütçe Daire Başkanlığı Merkez Taşınır Konsolide Görevlisi (312) 705 58 05
Bütçe Daire Başkanlığı Protokol ve Görüşler (312) 705 57 67
Bütçe Daire Başkanlığı Bütçe İşlemleri (312) 705 58 34
Bütçe Daire Başkanlığı Mali Raporlar ve Görüşler (312) 705 51 46
Bütçe Daire Başkanlığı Kişi Borçları ve Kamu Zararları (312) 705 58 32
Bütçe Daire Başkanlığı Kişi Borçları ve Kamu Zararları (312) 705 58 30
Bütçe Daire Başkanlığı İl Müdürlüğü Ödenek İşlemleri  (312) 705 58 31
Bütçe Daire Başkanlığı Çeyiz Yardımı  (312) 705 58 33
Bütçe Daire Başkanlığı Bütçe İşlemleri (312) 705 73 26
Bütçe Daire Başkanlığı İstatistik (312) 705 58 44
Bütçe Daire Başkanlığı Ek Ders İşlemleri ve Sayıştay Raporları (312) 705 56 98
İç Kontrol Daire Başkanlığı Daire Başkanı (312) 705 58 19
İç Kontrol Daire Başkanlığı YBS-İhale Takip (312)  705 58 52
İç Kontrol Daire Başkanlığı YBS-İhale Takip (312) 705 58 47
İç Kontrol Daire Başkanlığı Ön Mali Kontrol-Mali Mevzuat (312) 705 58 42
İç Kontrol Daire Başkanlığı Ön Mali Kontrol-Mali Mevzuat (312) 705 56 98
İç Kontrol Daire Başkanlığı Ön Mali Kontrol-Mali Mevzuat (312) 705 73 27
İç Kontrol Daire Başkanlığı Ön Mali Kontrol-Mali Mevzuat (312) 705 58 63
İç Kontrol Daire Başkanlığı Ön Mali Kontrol-Mali Mevzuat (312) 705 58 50
İç Kontrol Daire Başkanlığı Ön Mali Kontrol-Mali Mevzuat (312) 705 73 05
İç Kontrol Daire Başkanlığı Ön Mali Kontrol-Mali Mevzuat (312) 705 73 28
İç Kontrol Daire Başkanlığı Ön Mali Kontrol-Mali Mevzuat (312) 705 58 35
İç Kontrol Daire Başkanlığı İç Kontrol Sistemi (312) 705 57 18
Sivil Toplumla İşbirliği ve Proje Daire Başkanlığı Daire Başkanı (312) 705 58 40
Sivil Toplumla İşbirliği ve Proje Daire Başkanlığı Şube Müdürü Proje İş ve İşlemleri (312) 705 58 48
Sivil Toplumla İşbirliği ve Proje Daire Başkanlığı Protokol İş ve İşlemleri (312) 705 58 41
Sivil Toplumla İşbirliği ve Proje Daire Başkanlığı Protokol İş ve İşlemleri (312) 705 58 45
Sivil Toplumla İşbirliği ve Proje Daire Başkanlığı Protokol İş ve İşlemleri (312) 705 58 58
Sivil Toplumla İşbirliği ve Proje Daire Başkanlığı Sivil Toplumla İş Birliği (312) 705 73 33
Sivil Toplumla İşbirliği ve Proje Daire Başkanlığı Proje ve Protokol İşlemleri (312) 705 58 12
Sivil Toplumla İşbirliği ve Proje Daire Başkanlığı Proje ve Protokol İşlemleri (312) 705 58 07
Stratejik Yönetim ve Planlama Daire Başkanlığı Daire Başkanı (312) 705 58 99
Stratejik Yönetim ve Planlama Daire Başkanlığı Şube Müdürü Etik Komisyonu (312)705 58 15
Stratejik Yönetim ve Planlama Daire Başkanlığı Protokol Görüşleri (312) 705 58 14
Stratejik Yönetim ve Planlama Daire Başkanlığı Eylem Planları (312) 705 58 13
Stratejik Yönetim ve Planlama Daire Başkanlığı KVKK ve Eylem Planları (312) 705 58 37
Stratejik Yönetim ve Planlama Daire Başkanlığı Performans Proğramı (312) 705 58 06
Stratejik Yönetim ve Planlama Daire Başkanlığı Eylem Planları (312) 705 73 29
Stratejik Yönetim ve Planlama Daire Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Proğramı ve Faaliyet Raporları (312) 705 58 43
Stratejik Yönetim ve Planlama Daire Başkanlığı Stratejik Planlama (312) 705 58 46
Stratejik Yönetim ve Planlama Daire Başkanlığı Yazılı Soru Önergeleri (312) 705 73 30
Stratejik Yönetim ve Planlama Daire Başkanlığı Yazılı Soru Önergeleri (312) 705 58 09
Yatırım Koordinasyon Daire Başkanlığı Daire Başkanı (312) 705 58 20
Yatırım Koordinasyon Daire Başkanlığı Şube Müdürü Yatırım Takip ve Teklif İşlemleri (312) 705 58 25
Yatırım Koordinasyon Daire Başkanlığı KAYA Sistemi (312) 705 74 42
Yatırım Koordinasyon Daire Başkanlığı Yıllık Yatırım Raporları (312) 705 58 24
Yatırım Koordinasyon Daire Başkanlığı İl Müdürlüğü İşlemleri (312) 705 58 78
Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı Daire Başkanı (312) 705 58 56
Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü - Bütçe, Satın alma, Taşınır  (312) 705 58 27
Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü- Personel ve İdari İşler  (312) 705 58 08
Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı Bütçe ve Satınalma (312) 705 58 22
Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı Taşınır Mal Sorumlusu (312) 705 74 65
Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı İdari İşler (312) 705 58 68
Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı İdari İşler (312) 705 58 54
Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı Personel İşleri (312) 705 58 16
Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı Personel İşleri (312) 705 58 55
Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı Gelen-Giden Evrak (312) 705 58 17
Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı Gelen-Giden Evrak (312) 705 58 21