…
…
…
…
…
19 Nisan 2024, Cuma Antalya

Saha Ziyaretlerimiz Kapsamında Satın Alma İşlemlerini Yürüten Personel ile Harcama Yetkilileri ve Gerçekleştirme Görevlilerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programını Antalya ilimizde Gerçekleştirdik


Başkanlığımızca, Sayıştay bulgu konularının bertaraf edilmesi aynı zamanda mali konularda uygulama birliğini sağlamak ve tereddütleri gidermek üzere Antalya, Burdur ve Isparta İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarında satın alma işlemlerini yürüten personel ile harcama yetkilileri ve gerçekleştirme görevlilerine hizmet içi eğitim verildi.

Hizmet içi eğitimde; Başkanlığımız faaliyetleri ile Sayıştay denetimleri, kamu ihale mevzuatı, personel mali hakları, harcırah, toplu sözleşmeler ve bütçe işlemlerine ilişkin konulara yer verildi.

Hizmet içi eğitimin yanı sıra, Strateji Geliştirme Başkanımız Mahmut ASLAN’ın da katılımıyla Başkanlığımızda görevli Daire Başkanları ile Uzman ve Uzman Yardımcıları kuruluş ziyareti gerçekleştirilerek yapılan iş ve işlemleri yerinde inceledi.