…
…
…
…
…
14 Kasım 2022, Pazartesi İstanbul, TÜRKİYE

"Göç ve İnsani Yardım: STK Çalıştayı" 9-11 Kasım tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.


Bakanlığımızın 2022-2023 Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planında mevcut hedeflerden biri olan “Politika Geliştirme Süreçlerine Sivil Toplumun Etkin Katılımının Sağlanması” kapsamında Başkanlığımız koordinasyonunda; Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğinde 9-10-11 Kasım 2022 tarihlerinde İstanbul’da “Göç ve İnsani Yardım: STK Çalıştayı” düzenlendi.

Çalıştaya kamu kurumları ile alanda çalışan sivil toplum kuruluşları katılım sağladı.

Çalıştaya Bakanlığımız aile, çocuk, kadın, engelli, yaşlı ve sosyal yardımlardan sorumlu ana hizmet birimleri, göç ve insani yardım alanında yoğun çalışmaları bulunan İl Müdürlükleri ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile birlikte İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Göç İdaresi Başkanlığı, AFAD, Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı ve ilgili alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları katılım sağladı.

Tematik odak grup çalışmaları gerçekleştirildi.

Üç gün süren çalıştayda Sayın Bakanımız Derya YANIK’ın da katılım sağladığı ilk gün açılış oturumunu müteakip Bakanlığımız Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD tarafından sivil topluma ilişkin yürütülen faaliyetler ve göç ve insani yardım alanına dair sunumlar gerçekleştirildi.

Çalıştayın ikinci gününde göç ve insani yardım başlığı altında aile, çocuk, engelli, kadın, yaşlı ve sosyal yardım alanlarında; sivil toplum kuruluşları, Bakanlığımız ana hizmet birimleri, İl Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları personeli, kamu kurumu temsilcileri ile UNHCR temsilcilerinin de katılımlarıyla odak grup çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalıştayın son gününde ise çalıştayda elde edilen çıktılar katılımcılarla paylaşıldı. Sayın Bakanımızın kapanış konuşmaları ile çalıştay sona erdi.