…
…
…
09 Ekim 2023, Pazartesi Afyonkarahisar

Bakanlığımız taşra teşkilatında ön mali kontrol ve satın alma işlemlerini yürüten personelimize yönelik hizmet içi eğitim programımız başladı


Strateji Geliştirme Başkanımız Mahmut ASLAN'ın açılış konuşması ile başlayan eğitim Afyonkarahisar’da başladı.

İki grup olarak planlanan hizmet içi eğitim programında; kamu ihale mevzuatında yapılan değişiklikler ve Elektronik Kamu Alımları Platformunda yapılan güncellemeler ele alınarak elektronik ihale yöntemi uygulamalı olarak katılımcılara anlatıldı.

Mali mevzuatın uygulanmasına yönelik sunumların olacağı eğitimde; Sayıştay denetimleri, harcırah konuları, toplu sözleşmeler ve yasaklama kararlarına ilişkin konulara yer verildi. 

Ayrıca Strateji Geliştirme Başkanlığındaki Daire Başkanlarımız da programa iştirak etmiş, dairelerindeki çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirmişlerdir.