…
04 Haziran 2021, Cuma Ankara, Türkiye

Rehberlik ve Teftiş Başkanı Yardımcısı Kemal Gürsoy SÜLEK, Başkan Olarak Görevlendirildi.


Rehberlik ve Teftiş Başkan Yardımcısı Kemal Gürsoy SÜLEK, Başkan Olarak Görevlendirildi.

Rehberlik ve Teftiş Başkanı Yardımcısı Kemal Gürsoy SÜLEK, 04.06.2021 gün ve 96 sayılı Bakanlık Makamı Oluru ile Rehberlik ve Teftiş Başkanı olarak görevlendirildi.