…
…
…
…
…
…
…
…
…
25 Mart 2022, Cuma Antalya

Antalya'da Sosyal Hizmet Merkezi Yöneticilerine Yönelik Eğitim Programı Düzenlendi.


Antalya'da, Bakanlığımıza bağlı sosyal hizmet merkezlerinde görev yapan yönetici personele yönelik olarak 20-25 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenen ‘’Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim” Programında, Müfettiş Mehmet Eren ATMACA 24/03/2022 tarihli oturumda, "genel teftiş süreci" konulu sunumuyla yer aldı.

Bahse konu eğitim programında, genel teftişlerde kullanılan rapor formatları, yeni yürürlüğe giren genel teftiş uygulamalarının tanıtımı, sık karşılaşılan teftiş tenkitleri ile buna ilişkin açıklamalar, idari, mali ve mesleki iş ve işlemlere ilişkin olarak hazırlanan ve genel teftişlerde kullanılan rehberler ve teftiş raporlarına ilişkin olarak uyulması gereken usul ve esaslara ilişkin konulara yer verildi.