…
21 Ağustos 2021, Cumartesi Çankaya, Ankara

Sözleşmeli Personel Yerleştirme Sonuçları ve İstenilen Belgelere İlişkin Duyuru


Sözleşmeli Personel Yerleştirme Sonuçları ve

Yerleşen Adaylardan İstenilen Belgelere İlişkin Duyuru

Bakanlığımız sözleşmeli personel pozisyonlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı kapsamında gerçekleştirilen sözlü sınav sonucuna göre yapılan yerleştirme ile Bakanlığımız sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylardan aşağıda istenilen belgeleri 23/08/2021 – 10/09/2021 tarihleri arasında eksiksiz olarak şahsen ya da posta yolu ile (postada yaşanan gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır) Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir.

Yerleştirme Sonuçlarını görmek için tıklayınız. http://personel.aile.gov.tr/

İSTENİLEN BELGELER:

  • Kimlik fotokopisi,
  • E-Devlet sisteminden alınmış mezun belgesi (Yurt dışındaki bir üniversiteden mezun olan adaylar için diploma, diplomanın Türkçe tercümesi ve denklik belgesi)
  • 3 adet vesikalık fotoğraf,
  • Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet sisteminden alınabilir)*
  • Resmi kuruma ibraz edilmek üzere alınmış adli sicil belgesi (e-Devlet sisteminden alınabilir) (23.08.2021 tarihinde güncellenmiştir.)
  • Tercih Formu (Tercih yapıldıktan sonra çıktısı alınıp imzalanan tercih bildirim formu)
  • Atama Başvuru ve Beyan Formu (Elle veya bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulup imzalanacaktır.) Tıklayınız.
  • Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (Elle veya bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulup imzalanacaktır.) Tıklayınız.
  • Mal Bildirim Formu (Form eksiksiz doldurulup, ön ve arka sayfaları imzalanarak kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.) Tıklayınız.
  • SGK Hizmet Dökümü Belgesi (e-Devlet sisteminden alınmış kare kodlu).

   

Önemli Not:

1- Kamu kurum ve kuruluşlarında (üniversite hastaneleri dahil) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde görev yapan/yapmış olan adaylardan; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, 04.06.2020 tarihi itibariyle göreve devam edenlerden bu tarihten sonra kurumlarınca sözleşmesi feshedilen veya sözleşmesini fesheden adayların ataması yapılmayacaktır. İstisna kapsamında bulunan adayların bu hususa ilişkin belgelerini yukarıdaki belgelerle birlikte ibraz etmesi gerekmektedir.

2- COVİD-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında başvuruların APS, kargo, posta yolu ile yapılması önerilmektedir.

* Askerlik vazifesini yerine getirmekte olan adayların ilk aşamada birliklerinden alacakları muhtemel terhis tarihini gösterir resmi yazıyı Atama Başvuru ve Beyan Formu ekinde göndermeleri yeterli olup, askerden terhis olduktan sonra 30 (otuz) gün içinde yukarıda belirtilen atama belgeleri ile birlikte başvuru yapmaları gerekmektedir.  

İlgililere duyurulur.

 

Evrak teslim süreci ile ilgili irtibat numaraları:

0312 705 5291 - 0312 705 5268 - 0312 705 5281

Adres:

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Personel Genel Müdürlüğü

Eskişehir Yolu Söğütözü Mah. 2177. Sok. no:10/A Pk: 06520

Çankaya / ANKARA