09 Kasım 2022, Çarşamba

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ BOŞ KADRO DAĞILIMI


Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye kadrolarında görev yapan personel için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına müracaatlar; Bakanlığımız Personel Yönetim Sisteminde (PYS) kayıtlı bilgiler esas alınarak 29/07/2022 - 08/08/2022 (mesai bitimi) tarihleri arasında sistem üzerinden başvurular alınmıştır.

 

Bakanlığımız ile Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi arasında imzalanan protokol hükümlerine göre 24.09.2022 tarihinde saat 10.00’da Ankara’da yapılmıştır. Yazılı Sınav sonuçları 24.10.2022 tarihinde Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından açıklanmıştır.

 

            Yazılı sınav sonuçlarının kesinleşmesi ile birlikte sözlü sınav planlaması yapılarak sözlü sınav takvimi ilgili bilgilendirmeler ileriki tarihlerde duyurulacaktır.

 

Sınav sonucu asil listede yer alan personelin atamaları tercihlerine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliği kapsamında yapılacaktır.

 

İlgili Yönetmeliğin; “Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonucu atama” başlıklı 18 inci maddesinde “(1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucu ataması yapılan personel, atandıkları yerde en az üç yıl görev yapmak zorundadır. Ancak personelin atandığı yerde göreve başladıktan sonra ortaya çıkacak mazeret durumlarına dayalı olarak yapacağı yer değiştirme talepleri bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

 

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda, aynı unvana atanmaya hak kazanan personel; gerekli diğer şartları taşımaları ve eski görev yerlerinden ayrılmamaları kaydıyla sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde karşılıklı becayiş talebinde bulunabilir. Personelin bu yöndeki talepleri Bakanlıkça değerlendirilir.” Hükmü yer almaktadır.

 

            Bu doğrultuda sınava girecek adayların başladıktan sonra ortaya çıkacak mazeretler haricinde en az 3 yıl atandıkları yerde görev yapmak zorunda olduğundan bu hususu dikkate almaları önem arz etmektedir.

 

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonucu atama yapılacak kadroların dağılımı personelportal.aile.gov.tr adresinden yayımlanmıştır.

 

İlgililere duyurulur.