11 Şubat 2020, Salı

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) 8. Dönemsel Ülke Raporu Hazırlık Çalışması


Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) 8. Dönemsel Ülke Raporu Hazırlık Çalışması

Birleşmiş Milletlerin (BM) temel insan hakları sözleşmeleri arasında yer alan ve kadın hakları konusunda uluslararası standartları belirleyen ilk sözleşme olan Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) BM tarafından 1979 yılında kabul edilmiş olup 1981 yılında yürürlüğe girmiştir. CEDAW Sözleşmesinin temel hedefi, toplumsal yaşamın her alanında kadın-erkek eşitliğini sağlamak amacıyla, kalıplaşmış kadın-erkek rollerine dayalı önyargıların yanı sıra ayrımcılık içeren uygulamaların ortadan kaldırılmasını sağlamaktır.
1986 yılından bu yana Türkiye'nin de taraf olduğu CEDAW Sözleşmesinin 18. maddesi uyarınca, taraf ülkeler Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesine (CEDAW) her dört yılda bir ülke raporlarını sunma yükümlülüğüne sahiptir. Söz konusu ülke raporunu sunma yükümlülüğünü ülkemiz adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) yerine getirmektedir.
Bu çerçevede 2020 Temmuz ayında CEDAW Komitesine sunulacak olan 8. Dönemsel Ülke Raporu hazırlıklarına başlanmıştır. Raporda 2014 yılından beri CEDAW Sözleşmesinin ilk 16 maddesi çerçevesinde kaydedilen somut gelişmelere yer vermemiz beklenmektedir.
Bu çerçevede söz konusu rapora ilişkin sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere ilgili tarafların görüş ve önerileri önem arz etmektedir.
Bu kapsamda hazırlanacak görüş ve önerilerin cedaw@ailevecalisma.gov.tr mail adresine 13 Mart 2020 tarihine kadar ulaştırılması mümkündür.
Saygıyla duyurulur.