…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
21 Eylül 2023, Perşembe Kastamonu

Aile Çalıştayı Sona Erdi


“Türkiye Yüzyılında, Güçlü Aile, Güçlü Kastamonu” mottosu ile düzenlenen çalıştaya birçok kurumdan yetkili katıldı.

Çalıştayda, “Aile, Eşitlik ve Adalet, Aile, Sosyal Kalkınma ve Refah, Aile, Hayat Boyu Gelişim ve Öğrenme, Aile, Çevre ve İklim, Aile, Teknoloji ve Dijitalleşme, Aile Odaklı Sosyal Hizmetler” konuları ele alındı.

AFAD İl Müdürlüğünde düzenlenen çalıştayda sosyal sorunların tespiti, çözümü, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Çalıştayda , Kastamonu Üniversitesinden akademisyenler, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, STK temsilcileri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız hizmetlerinden yararlanan temsilciler bilgi ve tecrübelerini aktardı.

Çalıştay kapanış programına Valimiz Meftun Dallı, Kastamonu Milletvekillerimiz Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekçi, İl Müdürümüz Abdullah Savaş, Sağlık il Müdürü Yüksel Kutlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oktay Marşap, İŞKUR İl Müdürü Dilek Şehnaz Aşıcı, Denetimli Serbestlik Müdürü İlker Öcal, SYDV Müdür Vekili Fatih Tokgöz, AFAD il Müdür Vekili Şakir Nergis , İlimiz protokolü ve STK temsilcileri katıldı.

Valimiz Sayın Meftun Dallı, Çalıstayın bir yol haritası ortaya koyması temennisinde bulundu. Ne kadınlara ne çocuklara şiddet uygulanmasını istediklerini dile getiren Valimiz Sayın Meftun Dallı “Buna tahammülümüz yok ama Türkiye olarak çok kötü durumda da değiliz. Dünyanın başka ülkeleriyle karşılastırıldığında bizim kültürümüzde, ’Kadına el kalkmaz’ sözü var. Hepimiz üstümüze düşeni yapmaya büyük hassasiyetle devam edeceğiz” dedi.

İl Müdürümüz Abdullah Savaş ise, çalıstay ile sorunların tespiti, çözüm önerileri, ailenin korunması ve güçlendirilmesine dair çalışma yapılacağını kaydetti.

Çalıştayın sonunda bir rapor hazırlanacağını belirten İl Müdürümüz Abdullah Savaş, “Rapor, Bakanlığımıza iletilecek, bizlere yol haritası olacak. Bu çalıştayda daha önce de birlikte çalıstığımız, aile konusunda çalışmaları, farkındalıkları bulunan, toplumun içinde olan gruplar var” şeklinde konuştu.

Bireyin, ailenin ve toplumsal değerlerin korunmasının ve güçlendirilmesinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının en öncelikli çalışma alanı olduğunu söyleyen İl Müdürümüz Abdullah Savaş;

“Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş’ın da ifade ettikleri gibi 'Türkiye Yüzyılı, birey, aile ve topluma yönelik sosyal politikalar, sosyal hizmet ve yardımlar kapsamında tüm hedeflerimizi gerçekleştirdiğimiz yeni bir yüzyıl olacak.' Bireyin, ailenin ve toplumsal değerlerimizin korunması ve güçlendirilmesi Bakanlığımızın en öncelikli çalışma alanıdır. Aile kurumunun ve taşıdığı değerlerin muhafaza altına alındığı, aile bireylerinin güçlendirildiği ve desteklendiği güçlü toplum yapısıyla Türkiye Yüzyılı’nı inanıyorum ki birlikte inşa edeceğiz. Ailenin, milli ve manevi var oluşumuzun, birlikte geleceği inşa etme idealimizin en temel kurumu olduğunun farkındayız. Türkiye Yüzyılı vizyonuna ulaşılabilmesi ancak güçlü aile yapısıyla mümkün olduğundan güçlü aile yapımızı korumaya ve aile değerlerimizin varlığını sürdürmesini sağlayacak çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak aileleri sağlam temeller üzerine inşa etmek ve desteklemek amacıyla uyguladığımız Evlilik Öncesi Eğitim Programı, Aile Eğitim Programı ve Aile Danışmanlığı gibi hizmetler ile aile yapımızın daha da güçlendirilmesi için çalışıyoruz. Evlilik hazırlığında olan bireylerin; evlilikle ilgili sağlıklı bilgi edinmelerine, etkili iletişim kurabilmelerine ve olası sorunlarla baş edebilmelerine yardımcı olan Evlilik Öncesi Eğitim (EÖE) Programı kapsamında 2013 yılından bugüne kadar Kastamonu’da 18.826 kişiye eğitim verilmiştir. Aile üyesi bireylerin çağın gerektirdiği temel aile yaşam becerilerine yönelik bilgi, beceri ve tutumları kapsamlı olarak edinebilmeleri için geliştirilen Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında 2013 yılından bugüne kadar Kastamonu’da 52.846 kişi eğitimden faydalanmıştır. Aile bütünlüğünü korumak ve güçlendirmek, aile içi ilişkileri düzenlemek, aile fertlerinin iletişim, stresle baş etme, problem çözme becerilerini geliştirmek, evliliğin işleyişinde yaşanan ya da yaşanması muhtemel sorunların çözümüne destek olmak amacıyla yürütülen aile danışmanlığı hizmetleri kapsamında 2013 yılından bugüne kadar Kastamonu’da 529 başvuruya Aile Danışmanlık Hizmeti verilmiştir. Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile ailelerimize tek tek ulaşarak engelli, yaşlı, kadın ve çocuklara yönelik risk unsurlarını yerinde tespit ediyoruz. Birey, aile ve toplumu etkileyen sorun, ihtiyaç ve risklerin yapılan hane ziyaretleri ile belirlendiği; ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın sosyal hizmet ve yardımlar ile diğer kamu hizmetlerine yönlendirmelerinin yapıldığı, koruyucu, önleyici, destekleyici ve geliştirici ASDEP kapsamında 2017 yılından bugüne kadar Kastamonu’da 26 meslek elemanı ile 22.000 haneye ulaşılmıştır. Afet ve acil durumlarda ekiplerimiz tarafından birey, aile ve toplumun en kısa zamanda normal yaşantılarına dönmeleri ve psikolojik olarak en az etkilenmeleri için Kastamonu’da bugüne kadar 9.305 kişiye psikososyal destek hizmeti verilmiştir. Psikososyal destek çalışmalarımız sadece Kastamonu ile sınırlı olmayıp, ülkemizin neresinde ihtiyaç olursa orada devam etmektedir. Bugün itibariyle psikososyal destek ekiplerimiz Hatay’da çalışmalarına devam etmektedir. Türkiye Yüzyılı’nı, güçlü aile yapımız içerisinde yetişmiş donanımlı nesillerle inşa edeceğiz. Özellikle aile ile ilgili çalışmalarda bu çalıştayda olduğu gibi katılımcı bir anlayışla toplumun istek, ihtiyaç ve önerilerinin esas alındığı sosyal politikalar geliştireceğiz. Aileye yeterince önem vermeyen batı toplumlarında telafi edilemeyen yıkıcı faaliyetler oluşmuştur. Bunun farkına varan batı toplumları tekrar aile kurumlarına sarılmışlardır. Huzurlu ve dengeli bir aile ortamında yetişen fertlerle toplumun sorunlarına kökten çözümler getirilebilir. Bir memleketin yükselmesi, aile yapısının gücüne bağlıdır. Aile toplumun temelidir. Temel sağlam olduğunda; bina sarsılabilir ama yıkılmaz." dedi.

Çalıstayın sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.

Çalıştay aile fotoğrafını çekilmesi ile son buldu.