09 Aralık 2019, Pazartesi

KPSS-2019/6 Yerleştirme Sonucu İstenilen Belgelere İlişkin Duyuru


KPSS-2019/6 Yerleştirme Sonucunda Bakanlığımız Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleşen Adaylardan İstenilen Belgelere İlişkin Duyuru

 

Bakanlığımız sözleşmeli pozisyonlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı kapsamında ÖSYM Başkanlığı tarafından 2019/6 Yerleştirme sonucu Bakanlığımız sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adayların aşağıda belirtilen belgeleri 10/12/2019- 31/12/2019 (mesai bitimi) tarihleri arasında eksiksiz olarak şahsen ya da posta yolu ile (postada yaşanan gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır) Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne ulaştırmaları gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER:

1) ÖSYM (KPSS-2019/6) Yerleştirme Sonuç Belgesi,

2) 1 adet kimlik fotokopisi,

3) Belgelerini; Elden teslim edecek adaylar için Diplomanın aslı ile E-Devlet Sisteminden alınmış mezun belgesi (iki belge de mutlaka bulunmalıdır),

Posta yolu ile gönderecek adaylar için Diplomanın onaylı örneği ile E-Devlet Sisteminden alınmış mezun belgesi (iki belge de mutlaka bulunmalıdır),

4) 3 adet vesikalık fotoğraf,

5) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (E-Devlet Sisteminden alınabilir),

6) Resmi kuruma ibraz edilmek üzere alınmış adli sicil belgesi (E-Devlet Sisteminden alınabilir),

7) Atama, Taahhüt ve Başvuru Formu (Elle veya bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulup imzalanacaktır.) İndirmek için tıklayınız.

8) Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (Elle veya bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulup imzalanacaktır.) İndirmek için tıklayınız.

9) Mal Bildirim Formu (Form önlü arkalı şekilde elle veya bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulup imzalanarak kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.) İndirmek için tıklayınız.

10) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış/çalışıyor olanlar için onaylı hizmet belgesi,

11) Tercih Kılavuzunda unvana özel istenen belgeler varsa bu belgelerin aslı ya da onaylı sureti.

 

Önemli Not: Kamu kurum ve kuruluşlarında (üniversite hastaneleri dahil) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde görev yapan/yapmış olan adaylardan; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci Maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, 27 Kasım 2018 tarihinden sonra ya da 27 Kasım 2019 tarihi itibariyle göreve devam edenlerden bu tarihten sonra kurumlarınca sözleşmesi feshedilen veya sözleşmesini fesheden adayların ataması yapılmayacaktır. İstisna kapsamında bulunan adayların bu hususa ilişkin belgelerini yukarıdaki belgelerle birlikte ibraz etmesi gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

 

 

POSTA ADRESİ VE İLETİŞİM

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü

Adres: Emek Mahallesi 17. Cadde No:13 Pk: 06520 Emek / ANKARA

Tel : (312) 296 73 50, (312) 296 64 31, (312) 296 64 38