…
…
…
…
11 Haziran 2024, Salı Ankara-Türkiye

Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda Bakanlığın Çalışmalarını Anlattı:


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, "Yakın zamanda yeni proje hayata geçireceğiz. 'Şiddet Uygulayanlara Yönelik Psikososyal Destek Hizmetlerinin Modellenmesi Projesi' ile şiddet uygulayanların profil analizinin yapılmasını planlıyoruz. Türkiye'de ilk defa gerçekleştireceğimiz bu projeyle faillere yönelik programlar geliştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Bakan Göktaş, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunu, Bakanlığının çalışmaları hakkında bilgilendirdi.

Bakan Göktaş savaşların, terör, düzensiz göç, salgın ve afetlerin neden olduğu ekonomik, psikolojik, sosyolojik ve siyasi sonuçlardan en çok kadınların ve çocukların zarar gördüğünü ifade etti. Göktaş, Gazze'deki saldırıları hatırlatarak, İsrail'in pervasızca sürdürdüğü soykırıma varan eylemleri görmezden gelemeyeceklerini vurguladı.

Görünmez kılınan Filistinli kadınların ve çocukların yaşam haklarını savunmak için de mücadele edeceklerini söyleyen Göktaş, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) "Gazze'de ateşkesin sağlanmasına" yönelik kararının önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Türkiye'de kadın hakları ve refahı konusunda büyük devrimin gerçekleştirildiğini dile getiren Göktaş, çalışma hayatına katılan kadınların kalkınmaya, büyümeye ve hedeflerin gerçekleştirilmesine önemli katkılar sağladığını kaydetti.

"Kadınlar Türkiye ile güçlendi, Türkiye'ye güç veren bir konuma geldi." diyen Göktaş, kamuda çalışan kadın oranının yüzde 42,66'ya ulaştığını bildirdi.

Mahinur Özdemir Göktaş, kadın istihdam oranının yüzde 32,5'e, kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 36,6'ya yükseldiğini belirtti.

 "SPK ile protokol imzalayacağımızın bilgisini paylaşmak istiyorum"

Kadınları, Türkiye'nin geleceğini şekillendiren güçlü aktör olarak gördüklerine işaret eden Göktaş, 2024-2028 dönemini kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile kadınların gücüne güç katmaya devam ettiklerini söyledi.

Kadının iş gücüne katılımı, istihdamının artırılması ve kadın girişimciliğinin desteklenmesinin öncelikleri arasında yer aldığını ifade eden Göktaş, kadın kooperatiflerini güçlendirmek için de yenilikçi projeler geliştirdiklerini belirtti.

"Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri" ile kadınların ekonomik destekler, teşvikler ve başvuru mekanizmalarına daha kolay ulaşmalarını sağladıklarının altını çizen Göktaş, "Bu hafta içerisinde, yani yarın SPK ile bir protokol imzalayacağımızın bilgisini kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Bu protokolle kadınlara yönelik finansal okuryazarlık eğitimlerinin kapsamını daha da genişleterek farklı kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

 "Şiddeti önlemek için toplumsal farkındalığı artıran tedbirler alıyoruz"

Kadına yönelik şiddetin küresel bir sorun olduğuna dikkati çeken Göktaş, kadının yaşama, sağlık, güvenlik ve özgürlük gibi temel haklarını ihlal eden, aile ve toplum huzurunu tehdit eden şiddet karşısında duruşlarından taviz vermediklerini belirtti.

Bakan Göktaş, "Fiziksel, psikolojik ve ekonomik boyutları olan bu sorunla mücadelemizi, 'sıfır tolerans' ilkesi doğrultusunda büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kanunu ile bu konuda dünyada eşi benzeri az bulunan hukuki bir düzenlemeye sahibiz. 2012 yılında yürürlüğe giren bu kanun kapsamında Bakanlık olarak, şiddetle mücadelede kurumlar arası koordinasyonu ve işbirliğini sağlıyoruz. Bunun yanı sıra şiddeti önlemek için toplumsal farkındalığı artıran tedbirler alıyoruz." şeklinde konuştu.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulunu yeniden yapılandırdıklarını bildiren Göktaş, şiddet mağdurlarını koruyucu hizmetleri yaygınlaştırdıklarını, şiddet uygulayanlara karşı önleyici hizmet modelleri geliştirdiklerini aktardı. Göktaş, şöyle devam etti:

"Türkiye'de 'Kadına Yönelik Şiddet Araştırmasının' üçüncüsü için çalışmalarımızı başlattık. Bu araştırma TÜBİTAK'ın Bakanlığımız ile yürüteceği ilk sosyal araştırma olacak. Yürüttüğümüz bu kapsamlı araştırma ile kadına yönelik şiddetin farklı boyutlarını, nedenlerini tespit etmeyi ve sorunlara çözüm bulmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra yakın zamanda yeni bir proje daha hayata geçireceğiz. 'Şiddet Uygulayanlara Yönelik Psikososyal Destek Hizmetlerinin Modellenmesi Projesi' ile şiddet uygulayanların profil analizinin yapılmasını planlıyoruz. Yine TÜBİTAK ile işbirliğinde, Türkiye'de ilk defa gerçekleştireceğimiz bu projeyle faillere yönelik programlar geliştirmeyi hedefliyoruz. Böylece şiddet uygulayanlara yönelik etkin psikososyal müdahalelerle şiddet döngüsünün kırılmasını amaçlıyoruz."

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı kapsamında yapılanları anlatan Göktaş, 29 ilde yürüttükleri eylem planlarıyla erken yaşta ve zorla evliliklerin önüne geçmek için çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Mahinur Özdemir Göktaş, "2002 yılından bugüne 16-17 yaş grubunda evlenen kız çocuklarının oranını yüzde 74 oranında azalttık. Hedefimiz erken yaşta ve zorla evliliği tamamen ortadan kaldırmaktır." bilgisini paylaştı.

 "Kadına yönelik şiddetle mücadele siyaset üstü bir meseledir"

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) ile kadına yönelik şiddetle mücadelede bilgilendirici faaliyetler ve danışmanlık hizmetleri vermeye devam ettiklerini belirten Göktaş, Bakanlıklarına bağlı 112 kadın konukevi aracılığıyla koruyucu ve önleyici hizmetler sunduklarını ifade etti.

Bakan Göktaş, Hatay, Adıyaman, İstanbul ve Kocaeli'ne yeni konukevleri kazandırmak için de çalıştıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddetle mücadele siyaset üstü bir meseledir. Biz bu konuya her zaman bu anlayışla yaklaştık. Bugüne kadar bu soruna asla müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz. Her seferinde dile getirdiğimiz gibi, bizim için tek bir vaka çok fazla bir vakadır. Bu anlayışla şiddet riski taşıyan, şiddete maruz kalan herkesi koruma altına alıyoruz. 81 ilde avukatlarımızla kadın, çocuk ve aile bireylerine yönelik her türlü tehdit, şiddet, istismar ve ihmal vakalarının hukuki süreçlerini büyük bir titizlikle takip ediyor, davalarda mağdurların yanında yer alıyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadele topyekün yürütülmesi gereken bir mücadeledir. Bu mücadelede tüm bakanlıklarımızın, kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın farklı sorumlulukları vardır. Hepimiz üstlendiğimiz bu sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmekle yükümlüyüz."

Kadınların ekonomik ve sosyal hayatlarına destek olmayı sürdürdüklerini söyleyen Göktaş, ilerleyen dönemde kadınları daha da güçlendirmek için yeni düzenlemeler ve yeni uygulamalar hayata geçirmeyi planladıklarını dile getirdi.

Bakan Göktaş, bu hedef doğrultusunda "esnek ve uzaktan çalışma modeli" ile "mahalle tipi kreşler", "komşu annelik" gibi uygulamalara yönelik çalışmalar başlattıklarını anlattı.

Uzaktan çalışma gibi esnek çalışma modellerinin kayıtlı ve güvenceli bir şekilde uygulanmasını, yaygınlaştırılmasını hedeflediklerinin altını çizen Göktaş, 0-3 yaş arası çocuklara yönelik "Mahalle Odaklı Kreş Modeli" ile bakım ve eğitim hizmeti veren kurumların sayısının artmasını önemsediklerini söyledi.

Engellilerin hak ettiği hayat standartlarına sahip olmaları için büyük atılımlar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Göktaş, eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal hayata kadar çok geniş bir alanda yaşanan tüm sorunları ele aldıklarını ifade etti.

Bakan Göktaş, 560 bin engelli vatandaşın evde bakımları için ailelerine bugün toplam 113 milyar lira ödeme yapıldığını aktardı.

Türkiye'nin nüfusunun yaşlandığına işaret eden Bakan Göktaş, TÜİK verilerine göre, 65 yaş ve üzeri nüfusun son 5 yılda yüzde 21 artarak 9 milyona yaklaştığını, bunun her 10 kişiden birinin yaşlı olduğu anlamına geldiğini belirtti.

Göktaş, "Yaşlı nüfus oranının 2030 yılında yüzde 13, 2040 yılında yüzde 16'yı aşacağı öngörülüyor. Uzak bir tarih olarak görülse de 2080'de ülkemizde her dört kişiden birinin yaşlı olması bekleniyor. Bu gerçeklikten hareketle, sağlıklı ve aktif yaşlanmayı önemsiyoruz." dedi.

Yaşlıların toplumsal hayata katılımlarına ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmetleri sürdüklerini dile getiren Göktaş, Bakanlıklarına bağlı 168 huzurevinde 14 bin 654 yaşlıya bakım hizmeti sağlandığını bildirdi.

“Zihinsel olarak dönüşüm gerçekleşmediği müddetçe şiddetin önüne geçemeyiz”

Göktaş, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda Bakanlığının çalışmalarına ilişkin bilgi vermesinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Yürütülen soysal politikaların toplumun tüm kesimini kapsadığını belirten Göktaş, yaşanılan sorunların el ele aşıldığını vurguladı.

Bakan Göktaş, 85 milyona hizmet ettiklerini, bu anlayışla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kadınlara yönelik şiddetin can yakan bir durum olduğunun altını çizen Göktaş, işbirliğine her zaman açık olduklarını belirterek, milletvekillerine ellerindeki bilgileri ve belgeleri kendileriyle paylaşmaları çağrısında bulundu.

"En ufak iddianın üzerine gitmekle mükellefiz. 'İddia asılsız' diye geri adım atmışlığımız asla yok." diyen Göktaş, kadına yönelik şiddetin ve çocuklarla ilgili konuların siyaset üstü mesele olduğunu vurguladı.

İntiharlarla ilgili verilerin paylaşıldığını aktaran Göktaş, bu konunun hassas olduğunun altını çizdi.

 "Politikalar oluşturuyoruz"

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yaptıkları çalışmaları ve araştırmaları anlatan Göktaş, şöyle devam etti:

"Zihinsel olarak bir değişime ihtiyacımız var. Zihinsel olarak dönüşüm gerçekleşmediği müddetçe şiddetin önüne geçemeyiz. 'Sıfır vakalı' ülke olsa hakikaten çok sevineceğiz. Keşke bizim kadın konuk evlerimiz bomboş olsa. Keşke vakalarımız sıfır olsa. Politikalar oluşturuyoruz. Türkiye'de olan hukuksal alt yapı, yapılan bu kadar çok uygulama dünyanın hiçbir yerinde bu kadar entegre değil. Biz, daha iyi olması için çalışıyoruz."

Bakan Göktaş, kadınları mağdur etmemek, onları her koşulda korumak ve desteklemek için tedbirleri almaya devam edeceklerini dile getirdi.

Ailenin toplumun temel değeri olduğuna dikkati çeken Mahinur Özdemir Göktaş, aileyi güçlendiren ayrı bir eylem planı oluşturduklarını söyledi.