1.2 - Engelliler Konusunda Uluslararasi Dokümanlar


Birleşmiş Milletler (United Nations)

Avrupa Konseyi (Council of Europe)

Avrupa Birliği (EU)

Avrupa Birliği (EU) Diğer Dökümanlar